Daniel Midriak

Bohouši

Tvůj tmavý dobrý pohled
úsměv obkroužený černými vlnami
Stál jsi ve dveřích Naděje – šířil pohodu
seděl jsi na schodech – působil pokoj
„Co je novýho?“
Chodili za tebou různí – a tys je bral
na výlety, na srazy, na sociálky
tys je, lidi, bral
– měli Tě rádi, a až moc samozřejmě
s Tebou počítali:
Bohouš přiveze, odveze, zaveze