7/2001

Kázání Jiřího Šimsy Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:28

Čtení: Matouš 14,1–12

Text: Matouš 14,13–21

 

Údolí včel Františka Vláčila Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:27

I. Protikřesťanský film

Bratr farář Jan Dus sedmdesátiletý Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:22

Dopis jubilantovi

Drahý Jene,

„Když se ten samopal pěkně v ruce hází“ Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:21

Smíš se najíst hroznů Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:19

Nadace Divoké husy 7/2001 Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:18

Ad Protestant č. 6: Proč se ztrácí lidskost Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:14

Na rozdíl od Vašeho hosta pana Březiny mně klipová kultura přijde velmi biblická a užitečná. Právě „písmeno“ a někdy jen jeho „horní polovina“ je důležité osobní sdělení v rozmanitém světě nesčetných individualit. Další si člověk osobně doplní. Předpokládá to ovšem Toru na rtech, solidní zasazení v kontextu, čili tradici. Alespoň Talmud, když se ještě mladistvá křesťanská církev nerozkoukala.

Před čtyřmi sty lety Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:13

Reformace se prosadila jen v menší části římské církve. Na západě pohasly vyhlídky na triumf protireformace, když ztroskotalo úsilí španělských Habsburků o nastolení světovlády. Odolala jim Anglie královny Alžběty i Francie Jindřicha IV., který Nantským ediktem vymezil svobodu hugenotů. Zejména však zvítězila revoluce nizozemských kalvinistů, aspoň v severních provinciích.

Hutně a chutně 7/2001 Protestant Čt, 18/05/2017 - 15:10

Manifest Cultural Village of Europe (Kulturní vesnice Evropy), který vznikl v nizozemském Wijk aan Zee, otisklo srpnové číslo žďárského regionálního věstníku Novinky.