7/2001

Ad Protestant č. 6: Proč se ztrácí lidskost

Na rozdíl od Vašeho hosta pana Březiny mně klipová kultura přijde velmi biblická a užitečná. Právě „písmeno“ a někdy jen jeho „horní polovina“ je důležité osobní sdělení v rozmanitém světě nesčetných individualit. Další si člověk osobně doplní. Předpokládá to ovšem Toru na rtech, solidní zasazení v kontextu, čili tradici. Alespoň Talmud, když se ještě mladistvá křesťanská církev nerozkoukala.

Před čtyřmi sty lety

Reformace se prosadila jen v menší části římské církve. Na západě pohasly vyhlídky na triumf protireformace, když ztroskotalo úsilí španělských Habsburků o nastolení světovlády. Odolala jim Anglie královny Alžběty i Francie Jindřicha IV., který Nantským ediktem vymezil svobodu hugenotů. Zejména však zvítězila revoluce nizozemských kalvinistů, aspoň v severních provinciích.