6/2001

Kázání Štěpána Hájka 6/2001 Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:41

Text: Matouš 13,31–33

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích… Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí.

Proč se ztrácí lidskost Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:40

rozhovor s Alešem Březinou

Aleši, poznal jsi socialismus natvrdo, za odepření vojenské služby jsi dostal dva a půl roku vězení. Pak jsi emigroval. Jaká je tvá zkušenost s kapitalismem?

Poutník po hvězdách Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:38

Bachova Mše h-moll: monument ekumenického usmíření Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:37

Berlín Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:35

Návrat syna podle Camuse Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:34

Ad Mají být církve politické? Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:32

(Protestant 5/2001)

Druhá variace z Polabí Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:29

Vítr se prohání Polabím a zem jako by ohobloval. Bodejť by ne, když jeden farář se roznemůže, druhý uteče a třetí? Na rodných lánech brouzdá pár starých babek a klábosí o tom, jak je dneska mládež nezbedná. Jakou si ji vychováš, takovou ji máš, hučí březinovské větry od pólu, ale co s tím? Co dělat, když nikdo nechce nic dělat?

Před pěti sty lety Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:27

Hutně a chutně 6/2001 Protestant Čt, 18/05/2017 - 14:26

„V České republice se stalo módou ledabyle soudit a zlehčovat ty hrozné časy, jimž nové generace unikly.