3/2004

To byl Šimsa komunista, když byl v odboji?

S Janem Šimsou nad novým vydáním knihy dopisů Jaroslava Šimsy Úzkost a naděje

Vzpomínka na velké utrpení

Flossenbürg je obec nedaleko našich západních hranic ležící v půvabné krajině s dominantou zříceniny středověkého hradu. V roce 1938 zde byl vybudován koncentrační tábor. Vedení SS si zvolilo Flossenbürg pro odlehlost místa a možnost těžby žuly. Byl to totiž tábor od začátku provozovaný jako výrobní podnik SS.

Lochmanova teologická dynamika

Bratr profesor Jan Milič Lochman byl sportovec tělem i duší, rád sportoval, i ve společenském životě tak trochu soutěžil a rád vyhrával. Měl rád i teologicko-sportovní obrazy apoštola Pavla – „ne že bych již dosáhl aneb již dokonalý byl, ale snažně běžím, zda bych i uchvátiti mohl, načež uchvácen jsem od Krista Ježíše“.

Josef B. Souček: Teologické a exegetické studie

Koncem roku 2002 vydalo Centrum biblických studií Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Českou biblickou společností sborník k výročí našeho předního, světově uznávaného novozákoníka, profesora J. B. Součka. Původním záměrem bylo vydat texty dosud česky nezveřejněné. K nim byly přidány další práce cizojazyčné.

Neohlížej se..

"Bůhví

pro všechen křik a shon

možná jsme přeslechli

svou malou noční hudbu"

Karel Šiktanc: Město jménem Praha

 

Neohlížej se na nic

nikoho nezrazuješ (leda někdy sebe)

Neohlížej se na nic

je ti přáno

přitakávám ti ano ano

 

jen proboha tě prosím žij

(a nepobývej tam, kde zebe)

Nadace Divoké husy 3/2004

Na první polovinu měsíce března jsme připravili sbírku pro Azylový Dům sv. Eufrázie pro matky s dětmi v tísni, který v severomoravské obci Ludgeřovice spravuje humanitární církevní sdružení Služby Dobrého Pastýře.

Hutně a chutně 3/2004

Rozhovor s čínským disidentem Harrym Wu přináší Respekt č. 9. Připomíná „výrobu nových lidí“ v táborech lao-kaj, v nichž se momentálně nacházá nejméně 5 milionů lidí. Současné hospodářsko politické směřování Číny komentuje: „...vytváří výhradně zkostnatělé nacionální kapitalisty, kteří nemají na demokracii jakýkoli zájem. Chtějí být ve straně, jejich bohatství pochází přímo od moci.

Syndikovat obsah