2/2016

Nová média, konspirační teorie a hry s představami. Rozhovor s Josefem Šlerkou

Josef Šlerka (*1974) je český sémiotik, odborník na analýzu dat ze sociálních sítí, vedoucí oboru Studia nových médií na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a člen vršovického sboru ČCE.

Sakrální budka

Francouzský spisovatel Georges Bataille ve svých knihách Prokletá část a Teorie náboženství sledoval stopu postupné desakralizace světa. V postavách Luthera, Kalvína a dalších reformátorů rozpoznával rostoucí ostych před zbožštěním stvoření, který vedl k postupnému zesvětštění politiky, kultury, sociálních vztahů i každodenního lidského jednání.

Kázání Jana A. Dusa

Čtení: Jeremjáš 39,1–10 Text: Lukáš 13,1–3

Milí přátelé,

Přístrach monoteismu

Diskusní příspěvek Jana Reichstätera, otištěný v Lidových novinách na začátku ledna (Fobie psychiatra Höschla, LN 9. ledna 2016), zřejmě sledoval okleštění různých populisticky šířených úzkostí, podařil se mu však pravý opak – jejich rozšíření: Kořen všeho zla vidí v „dogmatu exkluzivního monoteismu“. U religionisty nás to trochu zaráží.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny

Věnováno účastníkům biblických hodin v Benešově, na jejichž popud jsem téma od září 2015 zpracovával.

Svoboda vraždit

Hnutí, která dnes v České republice vystupují agresivně proti migraci a humanistickému přístupu k ní, se často zaštiťují ideálem svobody.

Noční bdění aneb opožděná reminiscence

Starý člověk málo spí. Často je v noci vzhůru. Leží a přemítá. Ledacos se mu honí hlavou. Včera v noci se mi vybavila scéna, o které jsem si myslel, že už ji dávno odvál čas.

Těžko říct, co je horší,

zda k brutálnímu násilí mlčící indický premiér Narendra Modi nebo křupanskou virózou permanentně postižený president Zeman, který násilí schvaluje šibeničně-vulgárními bonmoty. V obou případech si veřejnost i facebook poznenáhlu zvykají na skutečnost, že násilí je slučitelné s demokratickou politickou kulturou.

Hudební imprese v kostele sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy je jednou z mála církevních prostor v Praze, která slouží výhradně koncertním účelům. Své původní poslání sice neplní, ale to mu nijak neubírá na působivosti a duchovnímu rozměru, zvláště když jeho prostory naplňuje hudba převážně klasického žánru.

Od Laury k Emily, ze smrti do života

Před několika měsíci (v čísle 7/2015) jsem napsal článek o belgické ženě vystupující pod pseudonymem „Laura“, jež v Belgii požádala o eutanázii kvůli depresím, a to ve věku dvaceti čtyř let. Žádost jí byla schválena. Ve svém článku jsem vyslovil více otázek a pochybností nad vhodností dané legislativy a rozhodnutí příslušných lékařů.

Ježíšova sexualita

Podle dostupných dokladů nejranějších tradic, které se zřetelně odlišují od anti-křesťanských polemik pozdějšího věku anebo od výstředních fantazií gnostických evangelií, byl Ježíš znám svým odstupem od sexuálního zaujetí, intimity, nebo náklonnosti.

Pro homine 2016 / Pátrání po vzorech

Křesťanské svědectví se vracelo k myšlence Boha, který lidi přijímá za syny. Dává oznámit, že se rozhodl nakládat s nimi jako s velmi blízkými.

Hutně a chutně 2/2016

Někdy mám pocit, jako by… normalizace byla přímo symbolem „českého příběhu“. Ta nenápadnost hrůz a ponížení i nenápadnost mravních selhání, všechno pod poklidnou hladinou každodenního normálu.

Chvála krize

někdy
celý odpoledne
sedím v lokálu
sám
kam
jsme se
dřív
jen
těžko vměstnali

Vratislav Brabenec 2011, Denver

Nadace Divoké husy 2/2016

V březnu poletí Divoké husy podat pomocné křídlo organizaci Korálky Kroměříž, z. s. Spolek vznikl v roce 1999 proto, aby pomohl rodinám dětí se zdravotním postižením s dopravou do mateřské a základní školy.

PROTESTOR / příloha Protestanta č. 2/2016

„Překonej lhostejnost a dosáhni míru“

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016

Syndikovat obsah