2/2015

Všichni jsme agnostici

Rozhovor s Andrzejem Dominiczakem

Andrzej Dominiczak je polský psycholog, překladatel, publicista a předseda Towarzystwa Humanistycznego (Humanistické společnosti). Věnuje se kritice organizovaného náboženství a hlásí se k ateismu, zároveň ovšem zdůrazňuje potřebu dialogu. Následující rozhovor vznikl v rámci projektu Polski podzim, který ve spolupráci s Magdalénou Trusinovou pro pořad Hergot! Radia Wave připravovali Jan Škrob, Petr Wagner a Dominik Čejka. Jeho hlavním cílem bylo nabídnout jiný pohled na roli a podoby náboženství v polské společnosti.

Únava z věčného boje

Nejsem nadšený, když jsem na různých místech představován jako aktivista. Nezasloužím si to. Skuteční aktivisté těmto svým činnostem věnují mnohonásobně víc času a sil než já. Jakýpak já jsem aktivista, říkávám si. Samo slovo aktivista naplňuje někoho obdivem, jiného pohrdáním. Někdo vidí romantické hrdiny, jiný rozmazlené děti, které se zoufale snaží zviditelnit.

Kázání Anny Polckové

Text: Jan 2,1–11

Prohlášení o vztahu křesťanů k muslimům

Na Staroměstském náměstí u sochy Jana Husa se v sobotu 31. ledna 2015 konala ekumenická bohoslužba. Zazněla nejen evangelijní slova o míru a pokoji, ale též hymna hnutí za práva Afroameričanů (M. L. King), spirituál „Jednou budem dál“. Slova z Koránu organicky doplnila biblické poselství pokoje.

Křesťanská odpověď na otázku po původu strachu a jeho překonání

Jakub Ort se ve svém fejetonu Oni nás úplně převálcujou! v lednovém čísle Protestanta pokusil určit důvody současné (nejen) české islamofobie, jakož i příčiny současného islámského radikalismu.

Tři poznámky na okraj Šmahelova Jana Husa

ŠMAHEL, František, Jan Hus, život a dílo; ARGO 2013

Šlapání chodníku vezdejšího

Člověk s ksichtem Váchala a Reynka. Čelo se mu v rokaji víček tlačí k zemi, aby jako roleta zavřelo oči. I v sedě se s nohama sešněrovanýma do sebe opírá o saxofon jako o hůl. Vratislav Brabenec je živý obraz gravitace, přitažlivosti povrchu. Padá, bortí se, podléhá. A stejné jsou i jeho básně.

Papež František mobilizuje laiky

Při audienci začátkem prosince 2014 papež František zahájil sérii vysoce významných rozhovorů o životě v rodině v rámci příprav na biskupský sněm na podzim 2015.

Kurzgespräch, víc než jedno německé kompozitum

V posledním lednovém týdnu se už tradičně koná farářský kurz Spolku evangelických kazatelů. V rámci kurzu byla představena metodika obsažená v nové emanovské knížce Krátký rozhovor v pastoraci a poradenství.

Proč nejsem C. H. Nad Protestantem 1/2015

Značně velká hromada myšlenek byla v posledním čísle navršena na témata islám, demokracie, svoboda projevu a tisku, integrace různých náboženství v Evropě, historické souvislosti atd. Články rozsáhlé a (pro mě) nepřehledné. Chci reagovat jedinou stručnou větou: Nejsem Charlie Hebdo!

Církev a mír v Japonsku

Ve dnech 3.–5. prosince 2015 se uskutečnila čtvrtá Globální mezináboženská konference ke Článku 9 japonské mírové ústavy

Kdo je náš? 22 Hebe-boys

Během studia na Komenského teologické fakultě v Praze jsem v semináři v Jirchářích potkal jen některé z nich. Mým prvním holandským studentem teologie byl Bert Kisjes. Rád jsem navštěvoval jeho jirchářský kamrlík. Voňavý kouř z jeho dýmky mě, nekuřáka přitahoval.

Pro homine 2015 / Hluboko

„Z hlubokosti volám k Tobě, Hospodine.“ Takto v textu sto třicátého žalmu jeho autor vykresluje jednu ze základních poloh lidského údělu.

ČNÍ

poté co jsi zemřela
ve svém pokoji
vytrhli dveře z pantů
a teď to ční

tolik to ční
že lidé chodí okolo
a zastavují

otvor tak nepříčetně velký

není možno vejít

Hutně a chutně 2/2015

„Pokud jsi neutrální, když se děje nespravedlnost, zvolil jsi stranu utlačovatele. Stojí-li slon myši na ocásku a ty říkáš, že jsi neutrální, myš tvou neutralitu neocení.“ Desmond Tutu

Nadace Divoké husy 2/2015

V první polovině března zaletí Divoké husy do Valašského Meziříčí, aby podpořily Diakonii Českobratrské církve evangelické.

Syndikovat obsah