1/2014

Z pozice přehlíženého a nenáviděného

rozhovor s Lindou Sokačovou

mluvčí Platformy za sociální bydlení o ubytovnách, sociálním bydlení i o tom, jak zapojit do diskuse ty, jichž se to týká. 

Ať proudí vz-duch!

Módní trendy patří k hluboce uložené vrstvě lidství. Proto se netýkají jen šatstva, automobilismu nebo architektury. Módě podléhají i orchidejáři. Typické módní vlny se týkaly velikosti a barvy květů. Za určitý typ vyšlechtěného hybridu jste mohli např.

Kázání Ondřeje Zikmunda

Text: Genesis 12,1–9

Gn 12,1–9

Vypůjčený kabát se žlutou hvězdou

Tma. Ticho se mísí s hlukem, který nemusí, ale může být hrozivý. Malými otvory fouká vtíravý mráz. Dlaně se dotýkají hladkého, studeného betonu. Nohy kopírují jejich trajektorii v důvěře, která může být okamžitě roztržena čelním nárazem. Mohu jen doufat, že jsem tu sám a nikdo na mě z netušeného kouta nezaútočí. Holocaust-Turm.

Když se někomu děje křivda, je třeba vzít ho v ochranu. I když je to darebák…

Petr Uhl, Dělal jsem, co jsem považoval za správné

Náboženské kořeny lidských práv

V předvánočním čase minulého roku proběhla v Lidových novinách diskuse o původu lidských práv mezi historikem Ivo Cermanem a filosofem Miloslavem Bednářem.

Co říkám na papeže Františka

Shannon T. L. Kearns působí jako starokatolický kněz v americkém New Jersey. Hlásí se ke křesťanskému anarchismu. Celý článek v angličtině je, stejně jako další Kearnsovy články a kázání, volně k dispozici na jeho internetových stránkách www.anarchistreverend.com.

Československá YMCA

Několik doplňujících a upřesňujících poznámek k článku Pavla Kosatíka „Význam YMCA v dějinách Československa“ – Protestant 9/2013

Příjemná hra Alberto Manguela

Nemineme cíl, když konstatujeme, že Alberto Manguel je v českém prostředí přímo předurčen k oblibě. Knihy tohoto v Argentině narozeného kanadského autora totiž spojují motivy, které jsou v našem intelektuální prostředí v současnosti poměrně populární.

Pro homine 2014 / Král a kmán: Boj se Hospodina a krále?

Před časem jsme uvedli, že biblická tradice učinila patronem staroizraelských filosofů krále Šalomouna. Nyní dodejme, že nebyl sám: kniha Přísloví zmiňuje v podobné roli i další panovníky: starozákonního Chizkijáše ( 25,1) či exotického Lemúela ( 31,1).

Elegie

Do hájů, roklí a vřesoviště
napadlo tolik sněhu, že nalézt cestu
je stejně nemožné jako chtít
koně o žních, byť byl i za peníz přeplacen…
Aby vichr zůstal nahoře
a aby mu to vyšlo o ničem,
vdechuje dolů výdech mrazu…
Zbloudilým zdají se kopce
tak povědomé, že je považují
za kupky hnoje… Dědina

Hutně a chutně 1/2014

„Řada lidí – Palachových současníků či vrstevníků – vzpomíná ještě dnes na sílu, kterou Palachovo upálení vneslo do jejich životů. A není ani natolik podstatné, že to byli jen jedinci, a nikoliv masa lidí, kteří dokázali několik desetiletí udržovat plamen Palachovy pochodně při životě.

Nadace Divoké husy 1/2014

V únoru poletí Divoké husy do Olomouckého kraje podpořit Charitu Zábřeh.

Poskytuje pomoc lidem v nepříznivé životní situaci a podporuje jejich začlenění do běžného života.

PROSCRIPTA 1/2014 Povídky Hussama Sibai

Povídky Hussama Sibai Situace v Sýrii je při běžném pohledu stále nepřehlednější. Věnovali jsme se jí v Protestantu 1 a 3/2013. Dnes jako výraz solidarity s civilním obyvatelstvem přinášíme dva texty. Jejich autorem je MUDr. Hussam Sibai, syrský lékař z města Homsu, jedné z nejhůře postižených oblastí v zemi.

Syndikovat obsah