10/2001

Kázání Jana A. Dusa

Text: Izajáš 5,1–10

Zazpívám svému milému

píseň mého milého o jeho vinici:

Můj milý měl vinici na úrodném svahu. Zkypřil ji, kameny z ní vybral, a vysadil ušlechtilou révu. Uprostřed ní vystavěl věž i lis v ní vytesal a čekal, že vydá hrozny; ona však vydala odporná pláňata.

Církevní soud? Veřejnoprávní charakter církve?

Rozhovor s bývalým synodním kurátorem, JUDr. Pavlem Šimkem

Proč se v ČCE začalo volat po tzv. církevním soudu?

Jonáš – experimentální výklad

Biblická kniha Jonáš hovoří o tajemném vztahu povolání a zapletení, ne-li zasvěcení. Teze tohoto příspěvku zní: V příběhu o Jónovi můžeme pozorovat, jak se pojetí věrné jahvismu vyrovnávalo s obsahy starověkých, zejména řeckých mýtů, jimiž se živila dobová mysterijní náboženství.

Paralely

Ad Nepřesnosti v gratulaci

V gratulaci k sedmdesátinám Jana Dusa Pavel Hlaváč mimochodem zmínil důtku, kterou Janu Dusovi udělila Církevní pastýřská rada. Bylo správné, že jen mimochodem, protože ve výčtu pokusů zkrotit kritický hlas Jana Dusa je tato důtka jen další v řadě. Bylo ale také správné, že ji zmínil, protože Jan Dus svým postojem probouzí ospalé svědomí mnohým z nás i dnes.

Před sto lety

Pěšky, na koních a na vozech se přesunovaly voje Alexandra Velikého i armády Napoleonovy o jednadvacet století později. Stačilo sto následujících let, a kolejnice sepjaly Eurasii i Severní Ameriku, od oceánu k oceánu. Jezdila první auta. Vzdálenosti měřeny časem se valem zkracovaly, svět se zmenšoval. Zprávy se dokonce začaly předávat okamžitě.

Za Jiřím Němcem

Jiří byl znalec. Znal toho opravdu hodně. Když už se zdálo, že život poznal, vrhl se do něj znovu – proto, aby mohl vyznat, že se v něm nevyzná.

Hutně a chutně 10/2001

„Slogan nastolil situaci, v níž je populární být kosmopolitní antirasista, zatímco nácek je postaven do role zaprdnutého provinčního chudáka, jemuž je potřeba pomoci,“ hodnotí výsledek kampaně Be kind to your local nazi její autoři (Náckům se nestačí jen smát, Nový Prostor č. 72)

Dokument 10/2001

Církevní pastýřská rada
předseda bratr Ing. Alfréd Kocáb Praha

Stížnost na emeritního faráře Jana Dusa, bytem Praha 6, Suchdolská 4

Vážený bratře předsedo,

Otec

Přenáším se vzpomínkou před svých osmnáct

a vidím zcela zřetelně

budovu své někdejší rodné církve

duchovenského působiště otcova:

secesní průčelí vznosné modlitebny

podobné korábu

plujícímu nad temnotami

smutného dvora s klepadlem na koberce –

Hle, archa Přítomnosti Páně

v jejíž blízkosti se v protějším křídle domu

Syndikovat obsah