Milan Balabán

PRO HOMINE 2005 / Obrácení: návrat(y) k Bohu i k sobě

Aktuální slovníček biblických pojmů

Známé je slovo „pokání“, je však zavaleno (zaneseno) kontexty i ovzduším, které biblickou myšlenku posouvají, ba přesouvají jinam: do (někdy heroických, jindy masochistických či patologických) církevnicko-obřadních, nebo jen spirituálně-meditačních povodí. Božetěch nesl kříž do Říma, velkolepé, ale co s tím dnes?

Pro homine 2005 / aktuální slovníček biblických pojmů

V letošním ročníku najdete 10 biblických pojmů, které bychom si neměli nechat vymazat z paměti. Nepůjde o vyčerpávající studie, spíš stručně a chutně zacílenou připomínku, co ten který pojem v sobě nese, čím dnes oslovuje, provokuje, oč se ochuzujeme, když ho nedbáme. Pro adresáty necírkevní i církevní (pro ty první přece jen o trochu víc) připravuje starozákoník a religionista Milan Balabán.

Pokoj jako harmonie a náprava

Pro homine / Zázraky/divy: Záchranné eventuality Pravdy

České slovo „zázrak“ neznamená to, co je za zrakem, to co je našemu zraku nepřístupné, nýbrž to, co je před zrakem, to co se „zračí“. Výraz „div“ nemá nic společného s díváním, nýbrž s podivem nebo s údivem. Jsou chvíle v životě, kdy se můžeme přesvědčit o tom, o čem bychom byli traumaticky na pochybách. Jako lidé žijeme vírou.

Co mě tíží

Talár je černý, pane faráři
a já se tolik bojím
černých slov
z té vaší černé bible
kde se to černá sazí vin
jež udělala jsem
a ještě udělám
to vím
Ale dnes mě hrozně tíží
vina tajná? Ne
A ani Levitikus nepoví to na mě, pane faráři
Je to jaro
to silné zelené víno
je to mých šestnáct let
a dvě poupata ňader

Embryo prosí: chci ven

chtělo bych ven tvé miminko

a ty ses rozhodla pro interupční komis maminko

 

že utloukání dětí je teď v módě

že by líp mi bylo tam – v plodové vodě

a tak když to nejde – tedy kýbl

odborníkem na potrat je hodný doktor hýbl

 

jestli povolím ti průchod vagínou

pak jen na tvou vestu srdíčko