Kristýna Pilecká

Ekumenismus na cestách

V čem vlastně spočívá ekumenismus? Lze jej definovat? Dle publikace Reforming Theology, Migrating Church, Transforming Society. A Compendium for Ecumenical Education (Reformační teologie, církev putující, měnící se společnost. Kompendium pro ekumenické vzdělávání) nikoli.

„Má někdo z vás chuť vyzkoušet si klec?“

Těm, kteří jsou naladěni na frekvenci Kafkových textů, se bude hra Zpráva pro Akademii ve Studiu Hrdinů líbit. Hra v režii Kathariny Schmitt je vizuálně poutavá inscenace, v níž vystupuje Zuzana Stivínová a Ivan Lupták. „Drama opice“ se začíná odvíjet v předsálí.

O očekávání a jiných stavech

Advent je tu a s ním i adventní nákupy, zájezdy a jiné zážitky, které si dle reklamních sloganů nemáme nechat ujít. Naše smysly po zážitcích a uspokojení prahnou, a tak jim nejsou všudypřítomné slogany typu „Vrhněte se do víru předvánočních nákupů…!“, „Nenechte si ujít jedinečné slevy šité na míru…!“ často lhostejné.

Jaký Majer, taková domovina

k sondě Studia Hrdinů

Evropské hodnoty…

a co s nimi tváří v tvář příchozím a lidem na útěku?

Konzumenti „romantické literární pilulky“ nebo mravně-duchovní nadšenci pro pravdu?

Příliš dlouhá otázka pro tak rychle se proměňující dobu 21. století. Žijeme v přelomové době a jsme vystavováni možnostem volby a konfrontacím. Ty nás mnohdy staví do rozporuplných situací. Náš život je určován drobnými i výraznějšími zlomy. Zakoušíme stále nějaké nové či staronové krize – od partnerských přes generační až po ty globálního rozsahu.

Noční běsnění aneb transformovaná audiovizuální úzkost na vlastní kůži

V předminulém čísle Protestanta líčil Josef Bartošek svůj sen, respektive „noční bdění“, které nazývá „opožděnou reminiscencí“. Nečiní tak pro vyjádření snu samotného, ale aby na něm něco demonstroval. Svým nočním bděním, potažmo sněním ukazuje, že monolog není beseda. Což je teze banální i ambivalentní.

Hudební imprese v kostele sv. Šimona a Judy

Kostel sv. Šimona a Judy je jednou z mála církevních prostor v Praze, která slouží výhradně koncertním účelům. Své původní poslání sice neplní, ale to mu nijak neubírá na působivosti a duchovnímu rozměru, zvláště když jeho prostory naplňuje hudba převážně klasického žánru.

PROTESTOR / příloha Protestanta č. 2/2016

„Překonej lhostejnost a dosáhni míru“

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016

Mlčky křičet ve Studiu hrdinů

Nezařaditelnost francouzské Židovky Simone Weilové (1909–1943), filosofky, teoložky, odborářky, učitelky, trpitelky, „marťanky“ s jistou mírou nadsázky představuje pražské komorní divadlo Studio hrdinů ve hře „Mlčky křičet“, jejíž autoři mapují její život takřka groteskním způsobem.

Světový étos v praxi

Od projektu k prohlášení

Světový étos, projekt, jehož autorem je Hans Küng, vykrystalizoval v Prohlášení ke světovému étosu, předloženém v Parlamentu náboženství světa v Chicagu v r. 1993. Prohlášení připomíná společné etické hodnoty a normy lidskosti.

Projevy nepochopení i respektu vůči Bahá’í společenství v Íránu

Historický exkurs a současný stav

Medializace současného dění v zemích islámského světa povětšinou přehlíží fakt, že i přes evidentní projevy násilí a netolerance vůči způsobu smýšlení, které nekoresponduje s islámskou věroukou, jsou v těchto zemích doložitelné projevy tolerance a snah o smíření.

Syndikovat obsah