Kristýna Pilecká

Mlčky křičet ve Studiu hrdinů Protestant Po, 18/01/2016 - 14:58

Nezařaditelnost francouzské Židovky Simone Weilové (1909–1943), filosofky, teoložky, odborářky, učitelky, trpitelky, „marťanky“ s jistou mírou nadsázky představuje pražské komorní divadlo Studio hrdinů ve hře „Mlčky křičet“, jejíž autoři mapují její život takřka groteskním způsobem.

Světový étos v praxi

Od projektu k prohlášení

Světový étos, projekt, jehož autorem je Hans Küng, vykrystalizoval v Prohlášení ke světovému étosu, předloženém v Parlamentu náboženství světa v Chicagu v r. 1993. Prohlášení připomíná společné etické hodnoty a normy lidskosti.

Projevy nepochopení i respektu vůči Bahá’í společenství v Íránu

Historický exkurs a současný stav

Medializace současného dění v zemích islámského světa povětšinou přehlíží fakt, že i přes evidentní projevy násilí a netolerance vůči způsobu smýšlení, které nekoresponduje s islámskou věroukou, jsou v těchto zemích doložitelné projevy tolerance a snah o smíření.