Jan Čapek

Vzpomínka na Jana Třísku (1936–2017) Protestant Pá, 19/01/2018 - 18:15

Bylo to v létě roku 1952, kdy probíhala čtrnáctidenní evangelická lesní brigáda v Jeseníkách ve vesnici Jozefová, jejíž němečtí obyvatelé byli po válce odsunuti. Jozefová ležela v kopcích nad polesím Františkov nedaleko městečka Branná severně od Hanušovic.

V šat bílý odění Protestant Čt, 21/12/2017 - 20:50

Historička Dr. Milena Šimsová v této knize (Eman 2005) předkládá výsledek své dlouholeté badatelské práce o zápasech a obětech Akademické Ymky 1938–1945, o domácím odboji v době druhé světové války.

ProScripta 6/2005

Literární příloha tentokrát nabízí dvě recenze. Přílohu jsme jim vyhradili proto, že zejména první svým rozsahem a záběrem překračuje obvyklý formát článků v Protestantu. Nezávislý a kritický přístup autorů snad vyvrátí i podezření, že na následujících stranách EMAN pouze propaguje svou produkci.

Ztracená paměť?

To je název výstavy s dodatkem Co zůstalo?, která má podtitul Místa nacistické nucené práce v České republice. Na osmnácti panelech představuje osmnáct míst, kde nacisté za války, v době Protektorátu zřídili tábory, ve kterých pracovali zatčení lidé, Češi, Romové, Židé, ale také zajatí vojáci, muži a ženy.

Oprava 5/2001 Protestant Čt, 18/05/2017 - 13:30

V článku o nové synagoze v Liberci (Protestant 3/01) vypadla v 5. řádku věta: „Stojí na místě, kde do oné noci stála stará synagoga.“ Článek E. Weitzenové je z roku 1996. Ještě dodávám, že u zmíněných kamenů z původní synagogy stojí vitrína s ručně psanou Tórou z 2. poloviny 19. století, která pochází rovněž ze staré synagogy.

Nová synagoga v Liberci Protestant Čt, 18/05/2017 - 12:12

Ve čtvrtek 9. listopadu 2000 při šedesátém druhém výročí Křišťálové noci, v níž nacisté v Německu, ale i v zabraném českém pohraničí v roce 1938 vypalovali synagogy, byla v Liberci slavnostně otevřena nová synagoga. Má trojúhelníkový tvar jednoho cípu Davidovy hvězdy a architektonicky zasahuje do nově vybudované Euroregionální knihovny, která byla otevřena týž den.