ŽALM 105

Číslo

Rozkvétající šeřík v zemi cizí:
vadnoucí bezy v zemi naší?

Co jiného než že uřezanec
v řádně upnutém stejnokroji
vráží do dveří a samopalně stane:

A zas jeden otec a zas jedna matka,
děti a pes, který má svůj rozum –
hnáni jsou podél trati…

Začíná sněžit, vždycky nevhodně,
začíná mrazit, zamrzá jezero
po levé straně nenávisti:

zřejmě je jeden Bůh pro děje veliké:
jiný pro děje malé:
nalézti váhu, přesunout těžisko –
je nad síly lidí

Ivan Diviš, Žalmy