Olga Tydlitátová

Kázání Olgy Tydlitátové

1. list Korintským 1,17–25

Oč vlastně tady Pavlovi jde? Mluví proti moudrosti, rozumnosti či vzdělanosti? Znamená to, že je lépe nebýt moudrý, nebýt rozumný, nebýt vzdělaný? Je špatné klást si otázky? Je špatné přemýšlet? Týká se to jen věcí víry nebo také ostatních oblastí života?