PRO HOMINE 2010/BÝT – stávat se Božím, ne zbožím

Číslo

AKTUÁLNÍ SLOVNÍČEK BIBLICKÝCH POJMŮ

Být je víc než existovat. Existování (žití) je buď zakotveno v bytí jakožto založení a směřování k věčnu, nebo se postupně mění v chaos a propast (Gn 1). Být, hebr. h-j-h, jež je souznivé s ch-j-h = žít, znamená být, a zároveň stávat se. Bez tohoto stávání by se bytí stalo transcendentní zkamenělinou. Řeckým výrazem pro bytí je einai, které v helénismu Ježíšovy doby předpokládalo svým způsobem dějový postup a změnu. Latinská bible má esse, jež má sice obecný význam (jako obsahová kvantita), ale ve spojení s výrazným duchovním vyznačením (kvalitou) se přibližuje nebo ztotožňuje s hebrejským být ve významu stávat se, a proto být. Být je stálá proměna, i když zakotvená v jistotě našeho žití a živobytí. Stvoření k „Božímu obrazu“ (doslova k „Boží soše či plastice“ – Gn 1,27) znamená rozvinutí a rozvíjení čirého lidství a poslušnost Hospodinových a Kristových pokynů. Ústředního významu je Boží prohlášení: Jsem, poněvadž se stávám – pro vás (Ex 3,14). V Nové smlouvě jsou mysteriózní obraty: „být s Kristem“ – být v Kristu nebo pro Krista (Ř 8,10; 12,5; 1K 4,10; 2K 5,17; 12,10; Ga 2,20; Fp 1,21; Kol 3,3; 1Pt 3,16 aj.). Být nepopírá zcela Mít (viz E. Fromm a jeho inspiranti), ale Mít je omezeno na skromné minimum. Máme, jako bychom neměli (1K 7). Být je otevřenost pokojnému Příštímu.

1. Člověče milý, přijmi své lidství jako exkluzivní Boží dar, chceš přece své žití ukotvit v bytí, To tě poponese k reálnému věčnu, Budeš, halelu Jah, Boží; nestaneš se jakýmsi byť pěkně kolorovaným a atraktivním zbožím. Budeš to ty, ty sám, a budeš prožívat své dobré proměny; nuda zmizí, dobrodružství víry se rozjede.

2. Jsem, jaká radost, nemusím hromadit pro sebe, do sebe a pod sebe mamony a mamonky, stačí brambory, zelí a kus masa. Mít za každou cenu je vražděním Bytí. A to mně nestojí za to.

3. Lépe v světě chudým být, ale v nebi poklad mít, poklad Boží milosti nad vše světa vzácnosti.

4. Nebát se – a být.

5. Nejsem učenec, nejsem Zátopek ani Nečas, ani senior Ruml, ale jsem, který se stávám – jsem vaše pomoc, když jste zelení, ale i když jste šediví a suší, nesu vás ve své duši.