Nadace Divoké husy2/2010

Číslo

Přidejte se i vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině března poletíme s Divokými husami Prahy podpořit občanské sdružení Green Doors. Pomáhá mladým lidem s duševním onemocněním, nejčastěji schizofrenií. Provozuje tři tréninkové kavárny v Praze, kde se klienti v rámci rehabilitace připravují na své budoucí pracovní zařazení. Cílem je návrat na běžný trh práce či do školy. Všechny kavárny jsou otevřeny veřejnosti, probíhají v nich koncerty, vernisáže a osvětové akce. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky na obnovu zastaralého vybavení chráněných kaváren, která probíhá od 6. do 19. 3. 2010.

V druhé polovině března poletíme s Divokými husami do hlavního města podpořit Diakonii Církve bratrské v Praze 3. Převážně dobrovolníci tu ve Stacionáři poskytují denní odbornou péči lidem s autistickým spektrem postižení, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Ve spolupráci s rodinou vedou uživatele k co největší samostatnosti a usilují o vytvoření podnětného prostředí, kde se klienti mohou v malém kolektivu cítit dobře a rozvíjet svoje schopnosti. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky na rekonstrukci kuchyňského koutu, nákup spotřebičů a koberce do herny, která probíhá od 20. 3. do 2. 4. 2010.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27000000/2700, VS 310 pro Green Doors a 311 pro Diakonii Církve bratrské v Praze 3, či zaslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na http://www.darcovskasms.cz