Nadace Divoké husy 9/2019

Číslo

Ve dnech 27. 10. – 16. 11. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Květina, z.s., která od roku 2006 nabízí podporu a pomoc lidem v tíživé sociální situaci. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na stavební úpravy a vybavení Nízkoprahového denního centra, jehož provoz bude zahájen v lednu 2020.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 541.

Květina se svou činností snaží minimalizovat sociální vyloučení, pomáhá lidem bez domova v terénu, podporuje děti v náhradní rodinné péči v podobě služby Doprovázení pěstounů, realizuje dluhové poradenství, letos poprvé pořádala i příměstský tábor pro děti. Ve spolupráci s městem Teplice aktuálně činí aktivní kroky k otevření nové sociální služby pro osoby bez přístřeší – Nízkoprahového denního centra Květina.

Ve dnech 17. 11. – 30. 11. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na dovybavení chráněné dílny – masérského salónu s pedikúrou potřebným zařízením (žaluzie, paraván mezi lehátka, apod.)

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 542.

TyfloCentrum od roku 2002 poskytuje sociální služby pro nevidomé a slabozraké občany Ústeckého kraje. Posláním organizace je poskytovat pomoc v každodenním životě, při zvládání náročných nebo nestandardních situací. Jako jediná organizace v kraji poskytuje osobní doprovody (tzv. průvodcovské a předčitatelské služby). V současnosti TyfloCentrum zaměstnává cca 15 osob, přičemž nadpoloviční většina je ZTP.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají. Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.