Nadace Divoké husy 2/2015

Číslo

V první polovině března zaletí Divoké husy do Valašského Meziříčí, aby podpořily Diakonii Českobratrské církve evangelické.

Diakonie se od počátku věnuje ošetřovatelské a pečovatelské službě seniorům a lidem se zdravotním postižením odkázaným v sebe obsluze na pomoc jiných lidí. Provozuje též denní stacionář pro seniory a v omezeném rozsahu je k dispozici domácí paliativní péče. Od roku 2013 vytváří pracovní místa pro osoby s hendikepy.

Podpořte s Divokými husami Diakonii Českobratrské církve evangelické a přispějte tím na zakoupení automobilu pro asistenční služby a pomozte tak těm, kteří jsou na této službě závislí.

Přispět můžete na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní číslo 439.

V druhé polovině března zaletí Divoké husy do Vyškova, aby podpořily Sdružení Piafa.

Piafa pomáhá zdravotně či sociálně znevýhodněním osobám všeho věku zkvalitnit jejich život a začlenit se do společnosti. Její klienti se mohou sdružovat v Sociálně rehabilitačním centru Klubko či se začlenit do sociálně terapeutické dílny Kovárna. Piafa zajišťuje např denní svozovou službu pro děti a mládež s hendikepem.

Podpořte s Divokými husami Sdružení Piafa a přispějte tím na dofinancování Dobročinného obchůdku – Kovárna, ve kterém budou vytvořena další dvě nácviková pracovní místa pro osoby s duševním či fyzickým hendikepem.

Přispět můžete na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní číslo 440.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant za dlouholetou podporu.

Podpořit nás můžete formou DMS HUSY na tel.č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 28,50 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.