Kdo je náš? Ozbrojenci?

Číslo

Nahání mi husí kůži zpráva, že zbrojařské lobby protlačilo do ústavy právo občana bránit svůj život a majetek se zbraní v ruce. Také jsem zaslechl, že v České republice je kolem devíti set tisíc lidí, kteří mají zbrojní pas. Musím přiznat, že jsem potkal další, avšak nemilitantně vystupující blízké přátele, přistižené se zbraní.

Prvním byl v dobách Charty 77 evangelický farář Jan Šimsa, pečující o styky se slovenskými přáteli, jmenovitě prof. Mirem Kusým. Vydal se za ním do Bratislavy. Po příjezdu byl však okamžitě na nádraží zadržen a předveden na policejní stanici. Bez okolků byl vyzván:

„Vydejte zbraň!“

„Já žádnou nemám.“

„Tak se budete muset podrobit osobní prohlídce.“

Bedlivý estébák našel při šacování kapesní nožík.

„To je zbraň!“ prohlásil. Podle Janova popisu bych se s takovou zbraní nejspíš vydal do lesa na houby. Příslušník to však viděl jinak: „Ozbrojen nám nebudete do Bratislavy jezdit! Takové manýry si pěstujte u vás v Brně.“ Potom byl ozbrojenec Jan Šimsa eskortován na nádraží a posazen na vlak do Brna.

Druhá přistižená byla Anna Šabatová, naše Hanička. S Petrem Uhlem přiletěli za námi do Skotska. Vydali jsme se do Edinburghu prohlédnout si pozoruhodnou budovu skotského parlamentu. Při procházení vstupním detekčním rámem byla Hanička zadržena se slovy, že je nezákonné vstupovat do budovy parlamentu se zbraní. Povinností stráže je takového člověka zadržet a předat policii. Naprosto udiveni jsme sledovali, jak stráž ukazuje na Haniččin baťůžek. Zapomněla na darovaný suvenýr, francouzský nůž opinel s vysouvacím ostřím. Až do té doby s ním procházela všemi kontrolami včetně letištních. Strážný se zájmem sledoval naše české domlouvání a nakonec reagoval slovem, že upustí od zadržení, ale zbraň musíme odnést mimo budovu. Venku nůž krásně vklouzl mezi říční kameny kolem zdí parlamentu. Ano, budoucí ombudsmanka byla ozbrojenkyní.

Další epizoda mě vede k mé dřevařské kariéře po ztrátě státního souhlasu k výkonu duchovenské služby. Jedno pracovní ráno se k mně připojil mladý borovský hajný M. N. se slovy: „Pane faráři, chtěl bych s vámi mluvit. Kdybyste souhlasil, nakácel bych vám a pak bychom si mohli na chvíli sednout.“ A tak jsem valnou část dopoledne proseděl a pozoroval, jak mladý hajný umí dřevařit. Když jsme si konečně sedli, M. N. řekl:

„Víte, já jsem pokřtěný evangelík. A strašně rád střílím. No, a abych mohl dostat zbrojní pas, musel jsem vstoupit do strany. Teď můžu nosit pistoli. Vytáhl ji a předvedl mi, jak střílí. Pak se zeptal: „Myslíte, pane faráři, že to vadí, když jsem evangelík?“

Co jsem mu na to asi tehdy pověděl? Jen si vybavuji, že to bylo v době, kdy telečtí evangelíci nevěděli, jak mají oslovovat svého odstaveného faráře v oranžovém mundúru, chodícího se sekyrkou a motorovou pilou. Znovu žasnu, že se mnou jako s farářem mluví člen komunistické strany, který moc dobře ví, jak jsem „dopadl“ kvůli nějaké Chartě, a očekává můj verdikt. Takového jsme měli v Borové u Poličky evangelíka – ozbrojence.

Ještě se mi vybavuje ozbrojenec americký. Pan George Matzek z Texasu mě požádal o uzavření evangelické svatby se snoubenkou z Brna. Pan George, americký protestant s předky z Valašska si bral katoličku z Brna. Domluva s ženichem byla jednoduchá. Všem liturgickým prvkům svatby snadno rozuměl. Ale pro papírovou katoličku byla evangelická liturgie téměř cizím jazykem.

Pan Matzek mě požádal, abych se při hostině věnoval jeho ovdovělému otci, který neuměl česky. Teprve při rozsazení ke svatební hostině jsem měl čas si uvědomit, že jsem přijal odpovědnost za svého více než osmdesátiletého souseda. Co s ním? Nejprve jsme prohodili pár slov o rodině, o církvi. A pak o Texasu. Napadla mě otázka na hranici únosnosti: „V Čechách máme obraz Texasu z knížek, z filmů a televize jako země kovbojů. To asi znamená, že tam máte dost zbraní, ne?“

Váhavě odpověděl: „To já ani nevím. Ale sám mám doma, myslím, osm nebo devět pistolí. Z toho dvě jsou trofeje ve vitríně. To asi není zas tak moc, ne?“

Podle své vlastní úvahy nebyl pan Matzek senior kdovíjaký ozbrojenec. A co je vlastně moc zbraní v zemi, jejíž armáda je stále považována za nejmocnější na světě?

Poraďte mi někdo: Ozbrojený je nejmocnější? A obráceně: Nejmocnější je ozbrojený?

srpen 2021