Já – bílá stránka

Číslo

JÁ – BÍLÁ STRÁNKA pro písmo tvé jsem.
Bílá stránka, nepopsaná zatím.
Vše tvé přijmu. Cokoli dej sem –
dobré uchovám a stokrát vrátím.

Jsem černozem a tys můj slunce svit,
déšť, co padá na žito i na pýr.
Pán můj, Pánbůh – a vždycky budeš, viď?;
a já jsem – černá zem a bílý papír.

10. července 1918

Marina Cvětajevová

(Pogrom života, přeložila Jana Štroblová)