Hutně a chutně 8/2019

Číslo

„Řešíme Grétu, abychom nemuseli řešit, co řeší Gréta,“ shrnul Ezediáš Pumlan veřejnou debatu v zemi, jejíž smrky hledej na holinách, řepka smrdí po lučinách. Jak že to napsal Neruda? Mezi křeny domov můj.

„Pozice člověka ve společnosti úzce souvisí s důvěrou v ostatní lidi a ve společenské instituce. Od ní se odvíjí jeho přesvědčení – či skepse – k tomu, zda může sám vůbec nějak ovlivnit veřejné dění a jestli je demokracie nejlepší způsob vlády. A tedy i to, jak třicetiletá česká demokracie odolá autoritářům a populistům,“ komentuje Paulína Tabery obsáhlý výzkum Rozděleni svobodou, během nějž výzkumníci na skutečně reprezentativním vzorku zjistili, že Češi a Češky se dělí do šesti skupin, odlišných sociálním i jiným kapitálem. Viz www.irozhlas.cz

V pátek 27. září přivítali přátelé Zdeňka Šorma jeho knížku Nakresli mi bibli. Najdete v ní 111 kreseb pastelkou na témata příběhů z jednotlivých biblických knih, doplněných autorovým komentářem. Rodiče mohou s dětmi (znovu)objevovat biblický svět. Kdo si myslí, že ví, o čem bible je, se může nechat příjemně i nepříjemně překvapit. Katecheti mohou meditovat nad zpracováním biblických textů, bezradní faráři se občerství u obrázků či mohou opsat sumář do kázání. Lze užít i pro ranní či večerní meditaci nad Písmem, ona vám to už ta kniha poví časem sama. Objednávejte v Kalichu.