Hutně a chutně 8/2012

Číslo

– „A turínské plátno? 

– To je padělek.“ odpověděl s klidem vzdělance prof. Petr Pokorný v pořadu ČT 24 Před půlnocí. Mj. též zaznělo:

– Osmdesát procent lidí v této zemi se k církvi nehlásí.

– Ještě před sto lety byli prakticky všichni pokřtěni … nic je nenutilo k tomu, aby si uvědomili a formulovali, proč křesťany jsou. Tím získávali imunitu – dostávali to v neúčinných dávkách, čímž získali dostatek protilátek. Dnešní situace je svým způsobem pro církev výhodná… Křesťané jsou nuceni, aby si uvědomili, proč vlastně křesťany jsou. To je docela dobrá výchozí pozice.

– I v této době, kdy se diskutuje o církevních restitucích? 

– Pro církve je velké mínus, že se do toho nechaly zatáhnout. Církevní restituce jsou pro budoucnost církve i pro státní rozpočet druhotná věc. To, že se tomu dostalo takové publicity, je velká chyba církví a do určité míry i nešikovnost státu.

– Myslíte, že všechna proroctví, která jsou v Bibli obsažena, se do poslední tečky vyplní?

– …Nebude bitva Góga a Magóga a všechny věci popisované ve Zjevení Janově. To je vyjádření toho, že dějiny jdou dopředu nejen vývojem, ale i velkými dějinnými zlomy… A víra pak znamená vnitřní jistotu, že to, co reprezentuje Ježíš, má v dějinách budoucnost, že je to měřítkem smyslu lidského života.

t.