Hutně a chutně 8/2000

Číslo

Rozhovor s Bruce Richem, jedním z nejrespektovanějších kritiků Světové banky, přinesly LtN č. 40. SB podle něj „má velmi dobré zásady hodnocení vlivů na životní prostředí, pravidla pro ochranu původních kultur. … Jenomže žádná z těchto pravidel se v praxi nedodržují... Marně jsme (prezidentu banky) Wolfensohnovi říkali, že veřejný obraz banky vylepší nejspíše tehdy, začnouli se řídit svými vlastními pravidly.“

Na hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český Biblický slovník sedmi jazyků starozákonníka prof. Jana Hellera upozornil v LN 7. 10. Petr Sláma. Uživatel slovníku má mj. „možnost uvědomit si, jak komplikovaný a živý proces představuje převod biblického myšlení ze světa hebrejštiny do řečtiny.“

Státní bezpečnost v bývalé NDR považovala poststrukturalismus za plán odpůrců režimu na odhalení struktury pošt. Dozvíte se to v románu Thomase Brussiga, Hrdinové jako my, který zachycuje konec „endérácké“ reality.

Karel Gott, normalizační popová hvězda, přijel do Ameriky a před newyorskou Carnegie Hall dostal pokutu za špatné parkování.