Hutně a chutně 2/2021

Číslo

* * *

VŠECHNO MÁM
A NEZBYLO MI NIC
ZEMĚ SE NA MĚ DÍVÁ
A MLČÍ

NENÍ UŽ KAM SE VRÁTIT
A NENÍ KAM JÍT
ZEMĚ SE DÍVÁ
A MLČÍ

Táňa Dušková

Postní sbírka Diakonie je letos určena dětem, kterým normální život sebrala válka v Sýrii. Před vleklou občanskou válku uteklo ze Sýrie do sousedního Libanonu na milion a půl lidí. Zemi však trápí vážné ekonomické problémy i pandemie koronaviru. Diakonie věnuje svůj 14. ročník Postní sbírky právě na podporu ohrožených dětí v Libanonu a zlepšení jejich přístupu ke vzdělání. Více na www.postnise.cz

Neříkej: „Čím to je, že dřívější dny (časy) byly lepší, než jsou dny (časy) tyto?“ Neboť se na to neptáš moudře. (Kaz 7,10)

Kazatel se vymezuje vůči i dnes velmi oblíbené představě, že nynější čas, přítomnost je horší než dřívější dny. Podle něho není v silách člověka toto posoudit a rozlišit. Moudré jednání se soustřeďuje na dění v přítomném čase a v prostoru pod sluncem, které jsou darem i daností. … Před přítomnými otázkami se neutíká, jakkoli člověku mnohdy svět připadá absurdní. (Filip Čapek, Kazatel. Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu, s. 211)