Hutně a chutně 10/2021

Číslo

„(Božena Komárková) je pro mne příkladem ženského, snad až mateřského – třebaže sama neměla děti – způsobu uvažování o otázkách světa a společnosti. Jsem přesvědčena, že ženský přístup ke společenským otázkám by měl zaznívat mnohem více. Naše civilizace by se díky tomu stala jemnější a silnější – není to protimluv. Vzpomeňte si na maminky, které jsou láskyplné, a přitom udělají pro své dítě hrdinské skutky.“

„V právní teorii i v moderní filozofii mi často chybí ochota zabývat se podstatou hodnot, na nichž naše společnost stojí. Lidé obecně i každý člověk jednotlivě mají tendenci zpochybňovat myšlenky, které jsou jim v dané chvíli nepohodlné, jež je spoutávají v jejich chtivosti, sobectví nebo egocentrismu. Proč bych nemohl profitovat na úkor ostatních, … proč by pro společnost mělo být užitečné živit nemocného člověka, který pro nás není prvoplánově užitečný? Komárková se na tyto otázky ptá a odpovídá na ně.“

Z rozhovoru s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou, vyznamenanou 28. 11. francouzským Řádem Čestné legie.