7/2017

Žena! Žena! Jen žena?

Po delší době otvíráme překladatelský klub Protestanta, tentokrát nad jedním z textů, které autoritativně stavějí ženu do podřadného postavení. Původně bylo připraveno jako ranní pobožnost pro Farářský kurz 25. ledna 2017

Biblický text, který nás dnes může inspirovat, čteme v 1 Tm 2,7–15:

Ó nebe

***

Ó nebe, nebe, uvidím tě v snách!
Nevěřím, že jsi navždy osleplé
a že den shořel jako bílý arch:
jen trocha kouře, trocha popele!

1911 Osip Mandelštam
(přeložil Jan Zábrana)

Hutně a chutně 7/2017

Každý kouká jen na svůj výdělek, peřinu a břicho. Režim se volí takový, jaký je. A to neříkám z nějakého rozhořčení. Už jsem o tom dlouho přemýšlel. A výsledek voleb, i když se o to všechno zajímám, je, že mě nemůže rozházet.