1/2019

Pro homine 2019 / Přirozené a zavazující

Poměrně často slyšíme, že se někdo brání: „Proč bych to nedělal, je to přece přirozené!“ V případě sexuality hodně záleží na kultuře, v níž prožíváme své dětství, co považujeme za dovolené, co se nám zdá přirozené. Třeba marocký mladíček se brání, proč by nemohl sexuálně obcovat s ovcí, protože kozí období už má za sebou. Středověký cestovatel Marco Polo přizvukuje, že oslí období prožívali v asijských končinách mnozí obyvatelé až do poměrně vysokého věku.

Nadace Divoké husy 1/2019

V druhé polovině ledna letí Divoké husy se sbírkou a darem do Spolku Hurá na Výlet. Od r. 2014 tu mladí lidé realizují výlety a kulturní akce, respektující možnosti, omezení a specifické potřeby seniorů: Jsou jednodenní, bezpečné a přitom zajímavé. Zajišťují i zdravotnický dohled, osobní asistenci, průvodce a hudební doprovod za cenu dostupnou seniorům a osobám ZTP.