1/2017

Nadace Divoké husy 1/2017

V první polovině února poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo Charitě ZábřehPosláním charity je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k člověku. Charita Zábřeh funguje pro potřebné v regionu od roku 1992.