10/2004

Kázání Tomáše Bíska

Čtení: Izajáš 52,7-12; Lukáš 2,1-14

 Text: Lukáš 2,14

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.

V adventní čas jsme byli v  divadle Minor. Uváděli hru nazvanou Vánoce, aneb příběh o narození od Jana Jirků. Je to příběh narození Ježíše. Hra je určena pro děti i dospělé a je výtečná.

Rozbití Nechuštána

Vedle nadpisu poslední říjnové neděle stojí v liturgickém kalendáři „Den reformace.“ Toho dne si celý protestantský svět připomíná výročí Lutherova vystoupení proti prodávání odpustků v roce 1517. Bez třinácti let je to už půl tisíciletí.

Co se děje v Nizozemí?

Vražda Theo van Gogha 2. listopadu způsobila v nizozemské společnosti velký šok a přitáhla opět pozornost mezinárodních médií k tomu, co se to v oblasti etnických a náboženských menšin, jejich integrace a tolerance, a konečně jejich potenciálu k násilí a terorismu v Nizozemí vlastně děje.

Lazarus

Vidíš ho, jak se nad louží sklání,

zírá tak prázdně

a voda mu tiše protéká mezi prsty.

„Je to už dávno, co kámen byl odvalen.“

slyšíš se říkat

a bezděky zapaluješ cigaretu.

 

„Zmeškali jsme vlak, Lazare.

Nezbylo nic, jen my ... a Kniha.“

 

Otočil se k tobě,

tvář měl podivně vyhublou.

„Jsme z Vyvolených,

Hutně a chutně 10/2004

LtN 47 přinášejí rozhovor s ruským novinářem Andrejem Babickým. Líčí zde, jak ho na moskevském letišti nepustili do Beslanu, a o čem natáčel v Čečensku. Na otázku, jak se staví k pojmu „střet civilizací“, odpovídá: „Nejsem spokojen s tím, jak se dnes používá termín „střet civilizací“ či „konflikt křesťanského a muslimského světa“.