Martin Wernisch

75 let Evangelické theologické fakulty

Jubilea jsou samozřejmě předně připomínkou uplynulého, cesty, která již leží za námi. Přesto jsou však příležitostí ke slavnostem, jejichž stanovištěm je v zdůrazněném smyslu přítomnost: o ni jde, o naši současnou totožnost. Ohlédáme se tedy na všechny strany – nejen zpět. Přinejmenším stejně intensivně vyhlížíme i do budoucna: kudy se půjde nyní, s čím musíme počítat a čeho se smíme nadít.