Anketa 1/1990

Číslo

Co očekávám od časopisu Protestant

RUTH ŠORMOVÁ, LOGOPED, NMS: Chtěla bych, aby to byl časopis obsahem i formou příspěvků různorodý, aby se týkal toho, co žijeme a aby poskytl co nejširší prostor pro polemiku. Neměla by v něm být jen teologie v úzkém slova smyslu, ale snaha o vyjádření křesťanské myšlenky s ohledem na člověka jako takového, nejen na církevníka. Osobně bych v tomto časopisu ráda našla křesťanské, ale ne církevnické úvahy nad obecně lidskými problémy, pokud možno civilně vyjadřované.

JAROSLAV HLADÍK, POŠTMISTR: Jakožto katolík neznám dobře problematiku vaší církve, ale tuším, že nový časopis bude mít pro vás velký význam. Mezi katolické čtenáře budete pronikat asi dost obtížně – máme vlastní časopisy a jejích úroveň teď rychle stoupá. Pokud by ovšem váš časopis působil ekumenicky, zabýval se hodně kulturou a vůbec veřejným děním, a pokud by také časem získal určitý věhlas, pak je pravděpodobné, že i mezi katolíky si své čtenáře najde.

VOJEN SYROVÁTKA, EVANG. FARÁŘ, CHARTA 77: Česká reformace byla jedinečná v tom, že dokázala spojit věrnost poznané pravdě s úctou ke svobodnému svědomí bratra. Očekávám, že Protestant bude navazovat na tuto tradici úsilím o otevřenost a tolerantnost, že do současných duchovních zápasů bude vstupovat bez konfesijních omezení, ale zároveň že bude vycházet ze zvěsti Písma, v osobitosti, vnitřní poctivostí a pravdivosti, v úsilí o správné pojmenování věcí. Čekám taky, že časopis naváže na český protestantismus minulého století s jeho zájmem o kulturu, o národnostní, politickou a sociální problematiku doby, dále na meziválečný časopis Akademické  YMCY Křesťanská revue, z poúnorového období na teologii Nové orientace, a také že nějakým způsobem zužitkuje kvas současného teologického společenství, pracovně nazývaného „Libštát“. Souhrnem, čekám, že časopis Protestant poskytne prostor k zápasu o poctivý křesťanský pohled na současnou problematiku církevní, kulturní, etickou, sociální a politickou.