6/2007

Křehké věci

Pramínkem tenkým crčí víno.
Nejtišším hláskem zpívá pták.
Nevím, či je to něčí vinou,
že probírám se pavučinou
jen kmitem řas
a jemně tak,
abych z ní rosu nesetřás.

Nadace Divoké husy 6/2007

V první polovině července poletíme s Nadací Divoké husy do Karviné, kde vám představíme denní stacionář EUNIKA. Stacionář nabízí pomoc a podporu rodinám, které pečují o děti s těžkým zdravotním znevýhodněním.

Hutně a chutně 6/2007

Proč se Gabčík s Kubišem ještě nedočkali pomníku za atentát na Heydricha, zjišťuje A. Hudalla v Respektu č. 22. Podle dotazovaného historika Pavla Koláře lze odpověď najít v nedávném přístupu k dějinám. Např.

Ztišením se sluší tebe chválit…

V posledních letech také do českého prostředí intenzivněji proniklo praktikování tzv. „chval“. Tato bohoslužebná forma, ve světě obvykle označovaná „worship music“, vznikala v sedmdesátých letech minulého století především pod vlivem pentekostálního hnutí v U.S.A.

Z redakční pošty 6/2007

Až do vnitřku za oponu… (Žd 6,19)

Odpočívat dovoleno

Nevím, proč se prázdninové části roku říká „doba dovolených“ a teprve důchodu „zasloužený odpočinek“. To si odpočinek nezasloužíme dříve než v důchodu? A co se nám dovoluje o dovolené? Je nám dovoleno odpočívat, tedy být jaksi víc sami sebou, zapomenout na vysilující životní rytmus, hodit za hlavu nároky šéfů popř. odpovědnost za podřízené?

Výstava mrtvých lidských těl v Lucerně není jen kýč, je v základě špatná

Připojuji se ke kritikům výstavy. I mě nápad vystavovat upravená mrtvá těla pohoršuje a nechápu, jak je možné, že nalezl pochopení u těch, kdo výstavu povolili. Velice vítám protest České anatomické společnosti. Jasně vychází najevo, že výstava nemá nic společného s odborným zájmem, slouží jen senzaci.

Suchopárná životní moudrost Kazatelova

PKP 06: Kazatel 1 v překladu Milana Balabána

Potřebuje demokracie filosofické zdůvodnění a víru?

U příležitosti osmdesátin profesorů Ladislava Hejdánka a Jakuba S. Trojana pořádala 18. května 2007 katedra filosofie Evangelické theologické fakulty kolokvium, v jehož druhé polovině Víra a demokracie zazněl i publikovaný příspěvek.

Zapomenutý svědek Blahoslav Hrubý

V druhém pokračování vzpomínky na evangelického faráře Blahoslava Hrubého podrobněji osvětlíme některé momenty jeho dobrodružného života především prostřednictvím citátů z jeho vlastních článků či textů jeho souputníků.

Povelikonoční putování ke slovenským evangelíkům

Je velikonoční pondělí ráno a vydáváme se na Slovensko.

Kázání Štěpána Hájka na závěr školního roku VOŠ EA Brno

Text: Micheáš 6,8

Text: Mi 6,8

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.

PRO HOMINE 2007 / Vyobcování – náboženská chirurgie z nouze

Aktuální slovníček biblických pojmů

Vyloučení, vypuzení, vyhnání, zbavení církevních domovských práv – to zavání spalováním kacířů a mělcí humanisté si zacpávají nos hedvábným kapesníkem.

Syndikovat obsah