6/2006

Pro Armény je křesťanství něco jako barva kůže

Rozhovor s Mesrobem K. Krikorianem

PRO HOMINE 2006 / Bůh, Boží, bozi

Aktuální slovníček biblických pojmů

Kázání Jaroslava Vettera

Čtení List Jakubův 5,1–9  Text Exodus 3,6–12

A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět.

Ekumenická dilemata kubánských protestantů

Květnové zasedání 31. synodu českobratrské církve se zabývalo situací pronásledovaných na Kubě. Situaci tamějších protestantských církví komplikuje i vztah k oficiálním ekumenickým strukturám a jejich zneužívání komunistickým režimem, což dobře znají z dob komunismu i čeští evangelíci. Kubánská i česká dilemata přibližuje reportáž Dany Morée.

Poslechovost štvavých vysílaček

Zkoumáme-li míru spoluodpovědnosti za to, jak lidé v komunistickém Československu žili a podle čeho se rozhodovali, objevuje se často argument „my jsme ale o ničem nevěděli“. Nakolik tento argument obstojí, ukazují výsledky průzkumu, který si komunisté sami objednali v r. 1982.

Michael Dus u Řehoře Samsy

Přišel jsem, viděl a pochopil, že Levinas má pravdu, magická síla genia loci je reálný výmysl pohanů a mnohých křesťanů. Je to lidský produkt, a proto na mnohé tato magická síla působí. Stalo se to 29. 5. 2006 těsně po 19 hodině v knihkupectví a kavárně Řehoře Samsy v Praze na Novém Městě v pasáži domu „U Nováků“ na vernisáži fotografií Michaela Dusa.

Úvahy nad křesťanským kázáním

Kdy je naše kázání křesťanské? Jenom, když výslovně zazní jméno Ježíš a titul Kristus? Podstatnou a zásadní otázku vznesl v Protestantu 4/06 Aleš Wrana. Zastává názor, že nestačí jen mluvit o Bohu, ale je vždy nutno mluvit (kázat) explicitně o Ježíši Kristu. Omlouvám se předem, pokud překrucuji hlavní smysl jeho článku, ale tak jsem jej pochopil.

Vznikají nová měřítka, podle kterých se měří lidská důstojnost a užitečnost

Toto druhé „Okénko do dob totality“ (viz Protestant 4/06) nebude osobní. Po vydání Nových církevních zákonů v roce 1949, které ustanovovaly státní dohled nad církvemi, se prolomily hradby mezi vnitřními záležitostmi církví a totalitním nárokem komunistické moci. Státní dohled v terénu prováděli okresní církevní tajemníci (OCT).

Karolína Rossi, Kuřecí maso se žampióny, 2006

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / VI.

Úzkost

černá mrazivá úzkost

roste ve mně jako listopadový soumrak

úzkost živého slova

uloženého do rakve

obloženého svatými obrázky a květinami

bez síly bez naděje

úzkost

jako štíhlá věž z ostnatých drátů

úzkost matky cítící v sobě chladnout

milovaný plod

úzkost starce jemuž před očima postříleli syny

Nadace Divoké husy 6/2006

V první polovině července poletíme s Nadací Divoké husy do Hodonína, kde vám představíme Kontaktní centrum pro drogově závislé. Oblastní charita Hodonín nabízí v tomto zařízení pomoc uživatelům návykových látek a jejich rodinám, poskytuje všechny typy ambulantní i rezidenční léčby a programy pro začlenění klientů na trh práce.

Hutně a chutně 6/2006

Poznámka o první básnické sbírce Viktora Fischla Jaro (Nalezeno v antikvariátu, Pt 5) vyšla shodou okolností ve chvíli, kdy téměř čtyřiadevadesátiletému spisovateli a diplomatovi už bylo na místě tisknout nekrolog. Citace z poslední básně této sbírky Na lodi, jež se rozjíždí, obsáhla však i tuto nečekanou souvislost.

Proscripta příloha Protestanta č. 6/2006

Blogerům bloger (z textů Faráře Sauvignona)

Syndikovat obsah