3/2005

Bezvětří

V bezvětří starých ran,

v krajkoví ctnostné špíny,

pod křídlem líných vran,

jež slétly do roviny,

žiji sny tesklivé:

mrtvý se dívá z hlíny

do světla na živé

a na tančící stíny

v ulicích Ninive.

(Jablko z klína, 1933)

Abychom se jen nehonili za kredity

rozhovor s Martinem Dekarlim

Rozhovor, který spolu vedli dva studenti teologie a filosofie, odkrývá zevnitř problémy humanitního a zvláště teologického studia. Dokládá, jak změna organizace studia (přechod na kreditní systém) může proměnit i jeho samotnou povahu.

Pro homine / Zázraky/divy: Záchranné eventuality Pravdy

České slovo „zázrak“ neznamená to, co je za zrakem, to co je našemu zraku nepřístupné, nýbrž to, co je před zrakem, to co se „zračí“. Výraz „div“ nemá nic společného s díváním, nýbrž s podivem nebo s údivem. Jsou chvíle v životě, kdy se můžeme přesvědčit o tom, o čem bychom byli traumaticky na pochybách. Jako lidé žijeme vírou.

Vyprávění o cizince Rút na Vysočině

Setkávání Čechů a Francouzů nad Biblí má už svou tradici.

Proč organizovat biblické setkání mezi Českými bratřími a francouzskými Hugenoty?

Nejsou to národy, které jsou si příliš vzdáleny, než aby vůbec došlo k vzájemnému porozumění a obohacení?

Studentka na evangelické zdravotní škole mluvila s despektem o Francouzích, kteří v roce 1938 zradili své československé přátele. Snažil jsme se jí vysvětlit následující:

Idol, individuum, niternost

Text reaguje na rozhovor nad článkem L. Ondry Rozbití Nechuštána? (Protestant 1/2005)

Tomáš Pergler: Sochy, Michal Machat: Ilustrace

Výstava v galerii Scarabeus, ul. Ivana Zajíce 7, Praha Letná, 15. 2.–13. 3. 2005

Nadace Divoké husy 3/2005

podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.

Hagady 18. století

V osmnáctém století vzrostla poptávka po malovaných náboženských rukopisech. Souviselo to s postavením dvorských Židů, kteří nabyli v té době značného bohatství. Aby se poptávka pokryla, vznikla vlastní skupina vyučených písařů, kteří byli schopni tyto knihy ilustrovat. [U. Schubert, Jüdische buchkunst, zweiter teil. Graz 1992, s. 83nn.]

Hutně a chutně 3/2005

Takto zasadil aféru českého premiéra a jeho paní do evropského kontextu Petr Pospíchal: „Podle jednoho stále oživovaného klišé by se v západních demokraciích v obdobné situaci údajně už dávno stalo to nebo to. … Je třeba říci, že to není úplná pravda.

Syndikovat obsah