3/2005

Bezvětří Protestant Út, 19/12/2017 - 22:28

V bezvětří starých ran,

v krajkoví ctnostné špíny,

pod křídlem líných vran,

jež slétly do roviny,

žiji sny tesklivé:

mrtvý se dívá z hlíny

do světla na živé

a na tančící stíny

v ulicích Ninive.

(Jablko z klína, 1933)

Pro homine / Zázraky/divy: Záchranné eventuality Pravdy Protestant Út, 19/12/2017 - 22:22

České slovo „zázrak“ neznamená to, co je za zrakem, to co je našemu zraku nepřístupné, nýbrž to, co je před zrakem, to co se „zračí“. Výraz „div“ nemá nic společného s díváním, nýbrž s podivem nebo s údivem. Jsou chvíle v životě, kdy se můžeme přesvědčit o tom, o čem bychom byli traumaticky na pochybách. Jako lidé žijeme vírou.

Kázání Daniele Blažka Protestant Út, 19/12/2017 - 22:21

Text: Lukáš 18, 31–34

Vyprávění o cizince Rút na Vysočině Protestant Út, 19/12/2017 - 22:19

Setkávání Čechů a Francouzů nad Biblí má už svou tradici.

Proč organizovat biblické setkání mezi Českými bratřími a francouzskými Hugenoty? Protestant Út, 19/12/2017 - 22:17

Nejsou to národy, které jsou si příliš vzdáleny, než aby vůbec došlo k vzájemnému porozumění a obohacení?

Studentka na evangelické zdravotní škole mluvila s despektem o Francouzích, kteří v roce 1938 zradili své československé přátele. Snažil jsme se jí vysvětlit následující:

Co znamená ateismus v Čechách a na Moravě? Protestant Út, 19/12/2017 - 22:13

Prospívá sekularizace církvím?

Idol, individuum, niternost Protestant Út, 19/12/2017 - 22:10

Text reaguje na rozhovor nad článkem L. Ondry Rozbití Nechuštána? (Protestant 1/2005)

Tomáš Pergler: Sochy, Michal Machat: Ilustrace Protestant Út, 19/12/2017 - 22:08

Výstava v galerii Scarabeus, ul. Ivana Zajíce 7, Praha Letná, 15. 2.–13. 3. 2005

Nadace Divoké husy 3/2005 Protestant Út, 19/12/2017 - 22:07

podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.