2/2004

Meditace na žalm 139 Protestant Po, 18/12/2017 - 13:22

1. Přednímu zpěváku, žalm Davidův.

Vyjádřit nevěru i hřích i beznaděj – bez moralismu Protestant Po, 18/12/2017 - 13:20

Rozhovor s Petrem Pazderou Paynem

Vzestup a pád postavy Samsona ve světové literatuře Protestant Po, 18/12/2017 - 13:18

Přímo na protější stěně visela Řehořova fotografie z vojny, zobrazovala ho coby poručíka, jenž s rukou na kordu a bezstarostným úsměvem vyžaduje respekt k svému postoji i uniformě.

F. Kafka: Proměna

Kultivovaný rozhovor protikladných pohledů Protestant Po, 18/12/2017 - 13:16

Čítanka židovsko–křesťanského dialogu

Setkání nad ojedinělým svědectvím Protestant Po, 18/12/2017 - 13:14

17. ledna v Brně a 22. ledna 2004 v Praze se konalo uvedení vězeňských textů Jaroslava Šimsy Úzkost a naděje. Vyšlo druhé doplněné české vydání a současně pod názvem Angst und Hoffnung německý výbor. V následujícím bloku vám zpřístupňujeme alespoň část toho, co při příležitosti tohoto uvedení bylo předneseno a napsáno.

Francis Fukuyama, Konec dějin a poslední člověk Protestant Po, 18/12/2017 - 13:10

V roce 2002 vyšla v nakladatelství Rybka Publishers v českém překladu deset let stará studie známého politického ekonoma a filosofa Francise Fukuyamy. Kniha je opatřena čerstvým úvodem sepsaným měsíc po 11. září 2001. Titul: „Konec dějin a poslední člověk“ se v zevrubně psané publikaci rozvádí a vysvětluje z více úhlů.

Hutně a chutně 2/2004 Protestant Po, 18/12/2017 - 13:08

Pod titulkem „Pro Hitlera kázat nebudeme“ přináší Respekt 6 recenzi knihy Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Církevní historik R. Grulich tu předkládá příběhy několika desítek nacisty pronásledovaných duchovních. Důvodem výslechů a zatýkání byly mše sloužené česky, pomoc polským zajatcům, poslech zahraničního rozhlasu, výzvy k humánnímu zacházení s Židy.

Půst Protestant Po, 18/12/2017 - 13:07

za dlouhých nocí nesetkání

řekni mi co dělat

přichází měsíc smrti

a požene nás zasněženou plání

do úmoru

do hřezna

k zmrtvýchvstání?

 

(pozn.: v předposledním řádku není překlep)

ProScripta 2/2004 Cestou Gilgamešovou Protestant Po, 18/12/2017 - 13:06

Cestou Gilgamešovou

Nadace Divoké husy 2/2004 Protestant Po, 18/12/2017 - 12:59