2/2004

Vyjádřit nevěru i hřích i beznaděj – bez moralismu Protestant Po, 18/12/2017 - 13:20

Rozhovor s Petrem Pazderou Paynem

Vzestup a pád postavy Samsona ve světové literatuře Protestant Po, 18/12/2017 - 13:18

Přímo na protější stěně visela Řehořova fotografie z vojny, zobrazovala ho coby poručíka, jenž s rukou na kordu a bezstarostným úsměvem vyžaduje respekt k svému postoji i uniformě.

F. Kafka: Proměna

Setkání nad ojedinělým svědectvím Protestant Po, 18/12/2017 - 13:14

17. ledna v Brně a 22. ledna 2004 v Praze se konalo uvedení vězeňských textů Jaroslava Šimsy Úzkost a naděje. Vyšlo druhé doplněné české vydání a současně pod názvem Angst und Hoffnung německý výbor. V následujícím bloku vám zpřístupňujeme alespoň část toho, co při příležitosti tohoto uvedení bylo předneseno a napsáno.

Hutně a chutně 2/2004

Pod titulkem „Pro Hitlera kázat nebudeme“ přináší Respekt 6 recenzi knihy Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Církevní historik R. Grulich tu předkládá příběhy několika desítek nacisty pronásledovaných duchovních. Důvodem výslechů a zatýkání byly mše sloužené česky, pomoc polským zajatcům, poslech zahraničního rozhlasu, výzvy k humánnímu zacházení s Židy.

Půst

za dlouhých nocí nesetkání

řekni mi co dělat

přichází měsíc smrti

a požene nás zasněženou plání

do úmoru

do hřezna

k zmrtvýchvstání?

 

(pozn.: v předposledním řádku není překlep)