2/2004

Meditace na žalm 139

1. Přednímu zpěváku, žalm Davidův.

Vzestup a pád postavy Samsona ve světové literatuře

Přímo na protější stěně visela Řehořova fotografie z vojny, zobrazovala ho coby poručíka, jenž s rukou na kordu a bezstarostným úsměvem vyžaduje respekt k svému postoji i uniformě.

F. Kafka: Proměna

Setkání nad ojedinělým svědectvím

17. ledna v Brně a 22. ledna 2004 v Praze se konalo uvedení vězeňských textů Jaroslava Šimsy Úzkost a naděje. Vyšlo druhé doplněné české vydání a současně pod názvem Angst und Hoffnung německý výbor. V následujícím bloku vám zpřístupňujeme alespoň část toho, co při příležitosti tohoto uvedení bylo předneseno a napsáno.

Francis Fukuyama, Konec dějin a poslední člověk

V roce 2002 vyšla v nakladatelství Rybka Publishers v českém překladu deset let stará studie známého politického ekonoma a filosofa Francise Fukuyamy. Kniha je opatřena čerstvým úvodem sepsaným měsíc po 11. září 2001. Titul: „Konec dějin a poslední člověk“ se v zevrubně psané publikaci rozvádí a vysvětluje z více úhlů.

Hutně a chutně 2/2004

Pod titulkem „Pro Hitlera kázat nebudeme“ přináší Respekt 6 recenzi knihy Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu. Církevní historik R. Grulich tu předkládá příběhy několika desítek nacisty pronásledovaných duchovních. Důvodem výslechů a zatýkání byly mše sloužené česky, pomoc polským zajatcům, poslech zahraničního rozhlasu, výzvy k humánnímu zacházení s Židy.

Půst

za dlouhých nocí nesetkání

řekni mi co dělat

přichází měsíc smrti

a požene nás zasněženou plání

do úmoru

do hřezna

k zmrtvýchvstání?

 

(pozn.: v předposledním řádku není překlep)

Vývoj obsahu Pesachové Hagady

Složitý vývoj různých částí, jež obsahuje tato modlitební kniha, popsal B. Nosek v pesachové hagadě vydané v Praze roku 1996 v nakladatelství Sefer. Některé části je zde vhodné připomenout. Nosek rozděluje z historického hlediska dvě hlavní etapy. Tou první je doba po návratu z babylónského zajetí.

Syndikovat obsah