1/2006

Pečovat o souhru fakultní obce Protestant Po, 25/06/2012 - 17:05

Rozhovor s Martinem Prudkým, novým děkanem ETF UK

PRO HOMINE 2006 / Stvoření – proznívání nového do lidského živo-bytí Protestant Po, 25/06/2012 - 17:04

Aktuální slovníček biblických pojmů

O slunovratu Protestant Po, 25/06/2012 - 17:00

Po vánocích se začínají prodlužovat dny. Toto drama mezi sluncem a zemí se odehrává každý rok, tak jako se bez přestání každý měsíc v naší lidské existenci opakují pohyby měsíce. Je to dech roku, odliv a příliv života, týká se nás všech.

Kázání Petra Pazdery Payna Protestant Po, 25/06/2012 - 17:00

Znovuzrození (Nikodém)

Čtení: Izaiáš 29,13–21; Galatským 5, 16–17; Římanům 8,2nn

Text: Jan 3,1–17

Antikomunismus – nálepka, fráze nebo postoj? Protestant Po, 25/06/2012 - 16:58

Historička Milena Šimsová poslala redakci krátkou výzvu odkrýt, co vlastně obsahuje (sebe)označení antikomunismus. Otázka chce odhalit důvody našeho postoje i způsob užívání slov (což spolu souvisí víc, než si uvědomujeme). Jako první odpověděli dva z redaktorů, bude-li rozhovor pokračovat, rádi mu s nezbytnými redakčními úpravami dáme prostor.

Registrované partnerství – jednotná křesťanská fronta? Protestant Po, 25/06/2012 - 16:55

Aktuální situace v otázce registrovaného partnerství osob stejného pohlaví vedla v posledních týdnech k nové vlně rozhovorů a zamyšlení nad vztahem křesťanských církví k homosexuální menšině. Z emocionálních reakcí některých církevních kruhů i nejrůznějších gay organizací lze vyčíst význam, který schválenému zákonu všichni zainteresovaní přikládají.

Z lásky k mládeži Protestant Po, 25/06/2012 - 16:54

O recenzi loni vydané knihy Přemysla Pittra jsme požádali ještě ředitele Diakonie ČCE – střediska ve Vsetíně. Během přípravy knihy k vydání úvahy o tom, do jaké míry Pittrovy romány pro mládež zastaraly a jakého čtenáře dnes mohou oslovit, počítaly spíše s čtenářem – pamětníkem nebo s čtenářem – dítětem nebo dospívajícím.

Vzpomínat je morální povinnost Protestant Po, 25/06/2012 - 16:52

Filosof Paul Ricoeur již roku 1989 připomněl, že vzpomínat na určité – byť i hrůzyplné události – je naší morální povinností. Nejde jen o slavnostní či truchlivé vzpomínání. Máme propůjčit hlas těm, kteří již volat nemohou. Byli umlčeni. Nejde jen o holocaust, jde též o jiné miliony zničených životů, příběhů, které již nikam neběží a ani nepoběží.

Pieta – těhotná Marie umírající v náruči anonymního božstva Jiří Světinský Protestant Po, 25/06/2012 - 16:50

Protestantův průvodce po světě českého výtvarného umění

V postýlce své Protestant Po, 25/06/2012 - 16:48

V postýlce své přes noc hledala jsem toho,

jehož miluje duše má;

hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Vstanu a obejdu město,

po třídách a ulicích hledati budu toho,

jehož miluje duše má.

Hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Nalezli mne strážní, kteříž ostříhají města.