V postýlce své

Číslo

V postýlce své přes noc hledala jsem toho,

jehož miluje duše má;

hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Vstanu a obejdu město,

po třídách a ulicích hledati budu toho,

jehož miluje duše má.

Hledala jsem ho a nenalezla jsem.

Nalezli mne strážní, kteříž ostříhají města.

Zdali (toho), jehož miluje duše má, viděli jste?

Na lůžku za nocí jsem hledala

toho, kterého z duše miluji.

Hledala jsem ho, ale nenašla.

Vstanu a město proběhnu

po uličkách a po ryncích,

hledajíc toho, jehož z duše miluji.

Hledala jsem ho, ale nenašla.

Našly mne hlídky

obcházející po městě.

Neviděli jste toho, jehož miluji?

Za nocí na lůžku toužila jsem

po tom, jejž ze srdce miluji.

Toužila jsem po něm, ale nenašla ho.

Vstala jsem v tom snu a procházela městem,

na tržištích, po uličkách, všude

hledala jsem ho, ale nenašla ho.

Zato mne našla stráž

na noční pochůzce městem.

Nejmilejšího mého zda jste neviděli?

Píseň písní, 3. kapitola v překladech Jana Husa, Stanislava Segerta – Jaroslava Seiferta a Viktora Fischla