Tomáš Cejp

Máme je u Pána

Máme po volbách, a tak nás napadlo vám napsat, přesně vysvětlit proč neumíme. Nejdřív jsme to napsali delší. Pak jsme ale nevěděli, jestli je to pozdrav, úvaha nebo kázání. Tak jsme napsali ještě jedno kratší a dali ho před to první. Možná, že teď přemýšlíte podobně jako my. A že vás naše psaní trochu potěší. To bychom byli rádi.

Die Begegnung Dr. Balabans mit Gott Protestant Čt, 26/05/2016 - 11:59

Márijka napsala knihu. Jmenovala se prostě Můj život s Ním. Pomalu končilo druhé tisíciletí po Kristu, přibližně tehdy to bylo. Napsala knihu o tom, jak s Ním žila. Na podzim ji zavrhnul, nechtěl ji. Asi na Něj moc naléhala, aby už zůstali jen spolu. A On je tak plachý. Ale o tom nechtěla psát.