Cudzopasník

Číslo

V březnu 2020 jsem redakci Protestanta poslal krátký text: „Krize kolem koronaviru ukázala Andreje Babiše bez fíkového listu (říkalo se, že ten mu dělal Hamáček), takového, jaký opravdu je. Andrej Babiš je mimořádně schopný parazit. Na systému, který nevytvořil, umí dokonale parazitovat: využívat všech mezer v zákoně, tvořit i ty samotné mezery, využívat nelegálních informací atd. Musí se uznat, že to umí asi nejlépe z nás. Systém má za nepřítele, kterého oprávněně využívá, asi jako lapka, islamista nebo partyzán ve válce. Jen na rozdíl od Nikoly Šuhaje nebere bohatým a nedává chudým, ale bere i chudým a dává sobě. Je mu jedno, jestli je v horách nebo premiérem samotného systému. Babiš systém prostě nevnímá jako něco, co vytváříme spolu. To ho ani nenapadlo. Krize kolem koronaviru systém „pozastavila“, protože je nutné ho dočasně nahradit krizovým – ale také systémem. Najednou se ukazuje, že systém parazit tvořit neumí. Neví, co to je.“

Redakce mi text vrátila, zda bych ho nemohl trochu rozvést a doložit. Jenže já jsem si myslel, že je to „poust“ (postulát) v rovině axiomu, což je (podle Wikipedie) „z řeckého axióma, to co se uznává, tedy tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje.“ Ale budiž. Agroandrej se z bájné minulosti do našich dějin vykutálel kdesi na Slovensku v Petrimexu, čemsi jako byl u nás Koospol nebo Chemapol, podniku zahraničního obchodu, jakými v Čechách estébáci a kágébáci obchodovali s ropou, chemií, zbraněmi se zahraničím. Jestli to tak bylo i na Slovensku – s těmi estébáky, to opravdu neviem.

Andrej říká, že on nie, on že lilium. V časech divoké privatizace 1993 založil Petrimexu jeho českou divizi Agrofert a za záhadných škatulat se do Prahy přesunuje i jeho divize inženýrů a manažerů, Mečiar zuří, Petrimex bankrotuje a bohatý český agrootesáneck je na světě – jak píše sám zakladatel na stránkách ANO. V Čechách nehraje žádnou podstatnou roli, zajímá se jen o zemědělství. Který blázen by chtěl tady zbohatnout? Směšné. Opomněli jsme jen, že zemědělství je u nás vlastně chemie. Dnes se divíme. Tady ale už neumíme zpětně prokázat a dokázat tvrzení o parazitovi, tedy organizmu živiacim sa z tela iného organizmu, cudzopasníkovi – nebo človeku, ktorý žije z cudzích prostriedkov, príživníkovi, také parazitovi spoločnosti nebo kapitalistickému parazitovi (slovník.sk).

Parazitismus – (podle Wikipedie) je způsob soužití dvou organismů, z nichž jeden organismus (parazit čili cizopasník) využívá druhý organismus (hostitel). Parazit se může živit tkáněmi hostitele (aniž by se ho snažil zabít) nebo se přiživovat na hostitelově potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho biologickou zdatnost (fitness).

Pouze nám to naznačuje, že zakladatel do svého Agrohnoje (fert – hnojivo, jak vysvětluje zakladatel) pravděpodobně od začátku z principu přidává to, co nevytvořil. Orientace na prodělečné zemědělské komodity se později ukazuje jako naprosto mazaná. Nejde o práci na polnostech a v zemědělských podnicích, ale o dotace, které do nich ze zákona přicházejí. Které zakladatel nevytvořil, ale polyká. A to dotace české i evropské.

Pro to několik příkladů. 1. Hospodářský: čáp nikdy nebyl považovaný za parazita, vůbec už ne jeho hnízdo. To změnil až Andrej. Na přeměnu své agrofarmy na luxusní sídlo si vyhlédnul evropskou dotaci, určenou pro malé a střední podniky. Nepatřila mu. Vyčlenil proto z Agrofertu své hnízdo (v kraličtině je pro to krásné slovo peleš) – své Čapí hnízdo, jako nově založený malý podnik, zinkasoval dotaci 50 miliónů Kč, vytrval pět let povinné „udržitelnosti dotačního projektu“ a pak peleš převedl zase kam patří – domů do megafirmy Agrofertu. V Čechách se z původního vznešeného čapího hnízda stal symbol korupce a evropského parazitismu. Kvůli zhabání cudzích prostriedkov.

2. Mediální: Zakladatel koupil důležitá celostátní média, která doposud o zakladateli psala nehorázně, ta ho ze dne na den přestala kritizovat a otravovat. Fitness cizopasníka se zvýšila.

3. Politický: zakladatel seznal, že všetci kradnú – ale ti hore viac. Pomocí svých oprávněně neoprávněně vydělaných peněz „išiel hore“. Velmi úspěšně. A šikovně pak obsadil politické posty, finanční i vládní i zákonodárné a kontrolní. S přirozeností a elegancí sobě vlastní tak mohl určovat, komu finance poplynou a komu ne. Není nutné vysvětlovat, že ten, kdo má předčasně informace, je nedostižně zvýhodněný. Cudzopasník začal ovlivňovat fitness hostitele tak, aby nepošel, ale optimálně dával. To, že největší příjemce dotací zároveň píše dotační zákony a vyhlášky, určuje jejich přidělení a kontroluje, zda se nepodvádí – není nic jiného.

4. Mezinárodní: dotační cizopasník se přisál na finance Evropské unie, ty, které nevytvořil. Česká republika je totiž stále mezi příjemci a ne tvůrci evropských financí, dostáváme podstatně více, než do společné pokladny odvádíme. Když uslyšel, že by měl brzy více dávat, než dostává, začal se bouřit a vyhrožovat. Nejenže to je nedůstojné, to je cizopasné.

5. Eticko-politický: náš premiér dlouhodobě odmítá – a má v tom velkou podporu – jakékoliv cizopasníky odjinud. Uprchlíky, běžence, imigranty. Předseda země, která za nacismu a komunismu vrhla do světa asi 250 tisíc emigrantů, tj. asi 5 tisíc ročně a přibližně sto týdně, striktně odmítá přijmout kohokoliv ze současných světových běženců – ani 40 osiřelých „cizopasných“ dětí ze syrské války. Není to jen jeho zásluha, ale i on trvá na padesáti azylech a přibližně stu dočasných mezinárodních ochran udělených naší republikou ročně! Potřebným. Naše země je vůči světu dlouhodobě v pozici cizopasníka. Teď má v čele cudzopasníka, který to ještě lépe ohlídá.

6. V solidaritě: jižní evropské země dlouhodobě v naprosté nouzi volají po solidaritě. Přes jejich hranice proudí neúnosné množství ilegálních uprchlíků a zatížené země prosí a žádají země ve vnitrozemí, aby se solidárně o těžké hosty podělily, přerozdělily si je. Náš premiér je v čele těch, kdo na mezinárodní scéně ostudně křičí: „Nepřijmeme ani jednoho!“ Není v tom jistě sám, ale jen asi čistou náhodou nebyl – nebyli jsme – mezi těmi, kdo nedávno zablokovali schválení rozpočtu unie na příští 7 let. Neviňátko ale není. Kvůli povinnosti přerozdělení parazitních imigrantů před rokem spolu-zablokoval dvě volby předsedy Evropské komise celé unie. Západní unijní „platiči“ přijímáním uprchlíků chtěli podmínit přidělení dotací… a to organismus, živiaci sa z tela iného organizmu tomu organismu nemohl dovolit. Nic sám neumí a z čeho by žil? Atd., atd.

Tvrzení, že Babiš coby parazit neumí tvořit systém, ze kterého tyje, vidíme všichni v přímém přenosu jako obraz. Krize kolem pandemie zásadně narušila dobře fungující systém a jinak nesmírně šikovný premiér je rozpačitý, nahý, koktá a projevuje se jako neschopný jakkoliv velmi vážnou situaci řešit. Za skoro celý rok nevznikl fungující systém testování a trasování nemocných, místo vakcinační koncepce a její praktické realizace jen pusté nic – zase jen improvizace zdravotníků, stejně nevznikl žádný komplexní program pomoci ochromenému hospodářství a lidem v něm, žádný rozumný plán pomoci zdravotníkům, učitelům, samoživitelkám. Přitom právě pro všechno to vznikl nepředstavitelně velký dluh státních financí – za tento rok 500 miliard a na příští je „zpackán“ stejný (300 miliard + slevy daní). Ke zdravotníkům ani učitelům ani průmyslu ty obrovské prostředky moc nedocházejí. Není to Marshallův plán, ale děsivá černá díra ve financích naší země. Parazit, který ztratil svého hostitele, je naprosto ztracený…

Ale tady musím zvážnět. Rád bych… rád bych!: aby to, co píšu, bylo doložením, že náš premiér je v systému parazit atd. … Ale lekám se, že v nejmenším nemusím mít pravdu… že je totiž možná ještě daleko šikovnější, mazanější a rafinovanější, než si všichni myslíme. Že… ten všechen chaos… může být jen rámusem a kouřovou clonou, díky které uniká, kam se vlastně ty astronomicky velké půjčky vytrácejí, zatímco my se děsíme chaosu samotného. Jak říká „vepřopaska“ (po konfiskaci rodinného hospodářství směla pracovat jen u prasat) z Hradiště u Nasavrk:

„Já nic. Jsem jen vepřopaska. Jen by mě zajímalo, co právě teď, když my se rozčilujeme nad… (doplňte… třeba nad nezvládnutou třetí vlnou epidemie), co kerej prevít právě kde privatizuje nebo provádí.“ A co takovému prevítovi vlastně hrozí? Ále. Nic hrozného… snad nějaké odstoupení z funkce, případně z politiky, v horším případě stěhování na nějaký ostrov mimo tuto obtěžující jurisdikci… sorry jako, Moniko… Stěhování?! … to přece parazit neumí, nedělá… tedy ten na stromě n…

Jen snažně doufám, že mám postparazitní halušky (halucinace) – a že on přece jen jen parazit je! A … že postulát Hamáček je Babišův fíkový list nebudu muset také prokazovat. I to je sugestivní obraz… když mi ani tady neuznáte, že jde o čistý axiom.