Milena Šimsová

Soli Deo gloria

Neuvědomovala jsem si, kolik dá práce knihu nejen napsat, ale i vydat a představit ji na knižním trhu. Poděkovat všem, kdo se na tom podíleli, jsem mohla při uvedení knihy v Brně. V Praze to bylo jiné. Přišli ti, kteří jako děti se svými rodiči a přáteli prožili těžká válečná léta, o nichž se v knize mluví.

Po druhém čtení

V neděli 9. května 2004 jsem směla být při prezentaci knihy básní Milana Mrázka „Na okraji“, kterou vydalo a v rámci brněnského festivalu Husovický dvorek představilo vydavatelství EMAN. Nejzvláštnější při ní pro mne bylo, že nikdo z těch, kdo knihu uváděli, Milana Mrázka osobně neznali.

Glowinského Černé sezony

V minulém roce vyšla v nakladatelství Olomouc knížka polského literárního vědce Michala Glowinského nazvaná nepříliš poutavě „Černé sezony“. Ve dvaceti většinou krátkých záznamech zpracoval autor své zkušenosti z doby druhé světové války a těsně po ní. Prožil ji jako židovské dítě. V roce 1939, kdy Německo napadlo Polsko, mu bylo pět let, v roce 1947 třináct.

Čím jsou nám příkladem sbory za války

Na začátku bych ráda připomněla slova dvou našich velikánů – Mistra Jana Husa a T. G. Masaryka.

Hus napsal všem věrným Čechům výzvu: „Věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné.“ (Z výkladu víry).

Podíl evangelíků na odboji proti nacismu za druhé světové války

V Ústavu soudobých dějin AV byla ustavena pracovní skupina, která má zpracovat odboj proti nacismu ve formě slovníku. Dr. Jan Stříbrný z historické sekce Křesťanské akademie mne upozornil na to, že zpracovávají podíl kněží a řádů a že by bylo třeba, aby obdobnou práci podnikli i evangelíci. Je potřeba přehledně podchytit, co bylo zpracováno, a zmapovat bílá místa.