Milena Šimsová

Nezbytnost kontinuity

V 9. čísle Protestanta 1997 vyšel článek Pavla Ottera Nekrolog, obsahující názor, že vydávání spisů Boženy Komárkové… má (dnes) cenu spíše historickou než aktuální a krátce nato se k tomuto mínění přihlásil i Jan Dus z Poličky (Protestant 2/98).

Před válkou či za války?

Otiskujeme reakci Mileny Šimsové k seriálu Pavla Hlaváče o B. Hrubém. I když se, jak posléze vyplývá z poznámky autora samotného, jedná o reakci na překlep (kterého si měla všimnout i redakce), přinášejí obě reakce mj. i informace, které dobře dokreslují těsně předválečné a protektorátní církevní poměry.

Z redakční pošty

Do průběžné debaty (nejen) o komunismu a antikomunismu se na dálku zapojil Petr Uhl

Antikomunisté odmítají Chartu pro účast vyloučených komunistů při jejím založení a dalším působení, nebo proto, že pohrdají solidaritou a skupinovými právy, které Charta prosazovala.