Podíl evangelíků na odboji proti nacismu za druhé světové války

Číslo

V Ústavu soudobých dějin AV byla ustavena pracovní skupina, která má zpracovat odboj proti nacismu ve formě slovníku. Dr. Jan Stříbrný z historické sekce Křesťanské akademie mne upozornil na to, že zpracovávají podíl kněží a řádů a že by bylo třeba, aby obdobnou práci podnikli i evangelíci. Je potřeba přehledně podchytit, co bylo zpracováno, a zmapovat bílá místa. Je potřeba vytvořit pracovní tým, který by se tématem v součinnosti s ostatními soustavně zabýval.

Odboj v užším slova smyslu byla příprava nebo podíl na ozbrojeném boji proti nacistickému Německu. Patří sem zahraniční vojáci a letci, členové odbojových skupin a spolupracovníci partyzánských skupin, které se tvořily na našem území, a ti, kdo se podíleli na květnové revoluci v Praze i jinde. Nebylo bezejmenných. Patří sem lidé, kteří zahynuli, i lidé, kteří válku přežili. Je to historická veličina, časově omezená, která má svou zatím nedoceněnou hodnotu.

Odboj v širším slova smyslu byl zápasem s ideologií rasismu a fašismu jak myšlenkovým, tak „příkazem lidskosti dané chvíle“ (Božena Komárková). Sem patří interpretace evangelia a dějinného zápasu proti násilí a nelidskosti. Sem patří zásadní diskuse o smysl odboje a oběti. Patří sem též poměr k židovským spoluobčanům, pokusy o jejich záchranu pomocí křtů a přestupů do naší církve, skrývání pronásledovaných a totálně nasazených a pomoc vězněným a pronásledovaným. Pomoc rodinám vězněných. Odboj v širším slova smyslu neskončil a měl by být nejen předmětem studia, ale i výzvou pro nás. Vposledu jde o docenění společenské úlohy evangelické církve v době nacistické okupace a výhled do budoucnosti.

Na upozornění sestry Duškové z Prahy jsem v létě navštívila evangelickou rodinu ve Strachujově, v jimramovském sboru. Jindřich Bednář shromáždil dokumentární materiál z doby války, který zahrnuje i evangelické obce na Vysočině. Takový materiál může být i jinde. Je třeba vyhledat lidi, kteří se problematikou zabývají a mohli by účinně pomoci. Je třeba získat mladé lidi, kteří studují historii, aby se věnovali danému tématu.

PhDr. Milena Šimsová
Volfova 12
612 00 Brno 12