Dalibor Antalík

Pro homine 2013 / Emoce: projevovat či neprojevovat? Protestant Pá, 28/06/2013 - 18:48

Biblické mudrosloví v prvé řadě promýšlí, co s námi emoce dělají. V druhé řadě pak radí, jak – alespoň s některými z nich – nakládat. Podobně jako v jiných souvislostech i při projevování citů vede člověka spíše k mírnosti a uměřenosti.