Zprávy klubu akcionářů 8/1993

Číslo

Začíná druhá vlna

Idea vlastního společného postupu mimo neprůhledné privatizační fondy se v průběhu první viny kupónové privatizace ukázala jako prospěšná právě pro jednotlivého investora, který nechtěl zůstat stranou při rozhodování o budoucnosti vybraných akciových společností. Tento postup jsme uskutečnili v Klubu akcionářů a získali jsme ne nepodstatný vliv na rozhodování ve čtyřech a. s.

Nyní začíná druhá vina kupónové privatizace, organizovaná stejně jako vlna první. Domníváme se, že by bylo škoda nevyužít získané zkušenosti, předává-li se znovu – a zřejmě naposledy – státní majetek konkrétním jednotlivcům.

Dnes vám tedy nabízíme účast na společném postupu v Klubu akcionářů pro druhou vinu. Vám, kteří máte chuť a schopnosti, nabízíme tím také možnost zapojit se do rozhodování a řízení. Zveme jak ty, kteří se s námi účastnili již první viny, tak i členy nové.

Klub akcionářů pracuje na základě přijatých stanov, z nichž mj. vyplývá, že každý člen se zavazuje platit roční příspěvek v předem oznámené výši (100 Kč). Číslo účtu: 2141620-018/0800, spec. symbol 230049-4. Platby je možno organizovat přes místní skupiny Klubu. O vzniku nové místní skupiny informujte naše centrum (adresa viz níže). Tato hotovost je nutná pro krytí nejnutnějších administrativních výkonů, cestovného, úhrady nákladů setkání vedoucích jednotlivých skupin apod. Nezapomínejte, že jsme sdružením zájemců, které nemá žádný jiný příjem než příspěvky svých členů. Ze stanov vyplývá, že Klub si nedělá žádné nároky na dividendy, ani jejich část, a nezasahuje v této věci do vztahu jednotlivého akcionáře k akciovým společnostem. Výše zmíněné příspěvky jsou jediným příjmem pro krytí provozu Klubu.

Přihlásit se musí každý znovu, bez ohledu na to, zda se účastnil první viny. Vyplněnou přihlášku předejte vedoucím již existujících místních skupin, jejichž seznam otiskujeme, anebo zašlete přímo na adresu: Marta Kunkeová, Korunní 60, 120 00 Praha 2, kde je administrativní centrum Klubu. Vedoucí místních skupin oznámí počet členů svých skupin před zahájením prvního kola objednávek.
Přihláška musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo, závazek ročního příspěvku 100 Kč a podpis. Pokud se chcete podílet na práci místní skupiny nebo pracovat ve skupině odborníků, která určuje strategii Klubu, poznamenejte to na přihlášce.

Vedoucí stávajících místních skupin:

Ing. Jan Bartušek, Veleslavínova 6, 772 00 Olomouc

Alexander Čáp, Holečkova 44, 150 00 Praha 5

Ing. Jan Dus, Plačice 186, 500 02 Hradec Králové

Jaromír Dus, Drahobejlova 10, 190 00 Praha 9

RNDr. Jiřina Dvořáková, U krčské vodárny 66, 140 00 Praha 4

Jaroslav Fér, Poděbradova 308, 284 01 Kutná Hora

Eduard Gregor, Nad školou 430, 592 02 Svratka

MUDr Leonora Gregorová, Moravská 487, 537 01 Chrudim (ETF)

Ing. V. Hančil, CSc., Sládkovičova 1306/II, 140 00 Praha 4

Ing. Petr Havlíček, Jiráskova 1270, 508 01 Hořice

Ing. Petr Hejl, Suchdolská 4, 160 00 Praha 6

Vladimír Holý, Sadová 1139, 280 00 Kolín

Ing. Tomáš Hrubý, Sokolovská 117/52, 180 00 Praha 8

Ing. Miloš Hůbner, Trnávka 66, 533 13 Řečany n. L.

Vladimír Kopecký, 756 52 Střítež nad Bečvou č. 120

Ing. Naděžda Krátká, Šafránova 20, 106 00 Praha 10

RNDr. David Kunke, U stadionu 364, 538 54 Luže

Blahoslav Matějka, Smetanova 14/613, 288 02 Nymburk

Ing. Jan Matějka, N. Frýda 4, 370 12 České Budějovice

Ing. Pavel Matulka, Mladenova 3233/7, 140 00 Praha 4

Ing. Ladislav Morávek, Husova 393/1V, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Josef Myška, Korunní 17, 120 00 Praha 2

RNDr. Joel Pokorný, Průběžná 23, 100 00 Praha 10

Pavel Pokorný, Úpická 7, 541 01 Trutnov

Barbara Resnerová, V sadech 7, 353 01 Mariánské Lázně

MUDr Josef Roček, Bredůvka 14, 561 63 Nekoř

Ondřej Ryšavý, nám. Svobody 5, 671 72 Miroslav

Ing. Pavel Režábek, Pujmanové 1551, 140 00 Praha 4

Pavel Skřeček, Švermova 443, 563 01 Lanškroun

Libor Smejkal, Zahradní 1270, 594 01 Velké Meziříčí

Ing. Blahoslav Tefr, Na spravedlnosti 718, 530 02 Pardubice

Pavel Váša, Korunní 127, 130 00 Praha 3

Ing. Karel Vik, Havlíčkova 15, 551 01 Jaroměř