Vážený pane premiére Sobotko,

Číslo

českým křesťanům, mezi něž patřím, leží na mysli a v srdcích hrozná situace mužů, žen, dětí a mnoha starých lidí, kteří jsou i v dnešním světě pronásledováni – v této době zvláště radikálním islámem. Mám na mysli zejména Islámský stát na Blízkém Východě.

Náš stát Česká republika, jejímž jste prvním ministrem, patří k nejbohatším zemím na světě. Nejsme velikostí žádná velká země, ale máme jasný a zřetelný potenciál pomoci svým důstojným dílem při řešení tragických důsledků násilí, nyní zejména v Sýrii a v Iráku, ale i jinde. Islamisté tam m.j. vraždí, podřezávají živým lidem krky jako dobytku a rozšiřují dobytá území, kam šíří tuto kulturu smrti. Mnoho lidí odtud utíká, ale nemají moc kam. V médiích tomu říkáváte humanitární katastrofa.

Všem lidem v naší zemi, kteří nežijí jen ze dne na den a cítí se být součástí sounáležitého lidstva, je zřejmé, že je potřeba těm lidem na útěku pomoci. Hned a bez vnitropolitického taktizování. Je to m.j. také otázka peněz. Ale jistě jste si všiml, pane premiére, že když šlo v minulých dnech a letech u nás o peníze pro skutečně potřebné, nejen vlády, ale zejména občané vždy potlačili rozhádanost, jíž jsme ve světě tak proslulí, a šáhli „hluboko do kapsy“. Peníze jsou.

Jde o vůli pomoci. A o tu Vás chci poprosit. Jen Vy osobně a Vámi vedená vláda můžete projevit vůli k pozvání oněch mužů a žen, dětí, starých a nemocných k nám do České republiky. Lidé dobré vůle u nás to bez Vás nemohou udělat nějak pokoutně, byť dobře míněně. Proto Vás o to velmi naléhavě prosím.

Jsem evangelický křesťan, a o to více mne znepokojuje, že mezi oněmi ubožáky, kteří utekli strachy před násilím a smrtí, nebo byli vyhnáni, je tolik křesťanů. Ale před Boží tváří je cena lidského života stejná bez rozdílů národnostních, náboženských či jiných. Moji nejbližší a já jsme schopni konkrétně pomoci a nabídnout bydlení a jakousi první pomoc jedné rodině. Samozřejmě nejlépe bychom si rozuměli s rodinou vyhnaných křesťanů. Mezi křesťany se jistě nalezne dosti těch, kteří pomůžou, stejně tak i mezi jinými občany naší země. Přimlouvám se za otevřený a uměle neprotahovaný dialog a rychlé a účinné vládní rozhodnutí.

Časem zase u nás budou volby. A jak půjde čas dál, stále méně budou na voliče působit přihlouplé či vtipné billboardy a Vašim voličům zůstanou v mysli Vaše činy. A dobré rozhodnutí v této věci by byl Váš ČIN.

S pozdravem

ing. Jan Sláma, Brno