O dnešní existenci Izraele s rabínkou Adou Zavidov

Číslo

Ada Zavidov je první rabínkou židovské obce v Jeruzalémě. V roce 1999 absolvovala v jeruzalémském kampusu Hebrew Union College a od roku 2004 slouží jako rabín obci Har-El. Rozhovor začal připravovat Petr Turecký během svého pobytu v Izraeli a měl být součástí rozhovor se Suleimanem Abbu Dayyehem v Pt 5/19. Z Čech ho dokončil Mikuláš Vymětal.

Jaký má smysl existence státu Izrael v kontextu dneška?

Jeho smyslem je poskytnout židovský národu domov a být útočištěm pro všechny Židy po celém světě. Zvláště po holokaustu.

Co tvoří identitu státu Izrael? V čem jsou její limity, v čem může být inspirací?

Identitu státu Izrael tvoří dvojí definice: demokracie a židovství. Vizí je, že Izrael bude světlem národům podle proroctví Izaiáše 49,6 (… dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země) a 42,6 (… dám tě za smlouvu lidu a světlo pronárodům)

Jak byste charakterizovala současný nacionalismus v Izraeli?

Existuje tendence k extrémismu a zároveň působí síly opačným směrem. Většina Izraelců zaujímá středovou pozici.

V České republice vnímá hodně lidí termín „židovská ultrapravice“ jako oxymorón. Jak vnímáte vztah mezi židovskou identitou a nacionalistickou krajní pravicí?

Na svou židovskou identitu můžete mít různé pohledy. Můžete být „levičák“ a můžete být „pravičák“ – stejně jako v křesťanství, kde jako křesťan můžete stát nalevo nebo napravo.

Dá se v Izraeli mluvit o vzestupu těchto proudů v posledních letech (podobný jako vzestup ultrapravicových hnutí v Evropě a Americe)? Nebo je to dlouhodobější situace?

Nejsem politička, jsem rabínka. Nevím.

Jak se to projevuje v pojetí náboženství? V Evropě se nacionalisté rádi staví do role obránců „křesťanských hodnot“…

Judaismus představuje velmi bohaté a velmi hluboké náboženství. V jednom a tom samém textu můžete číst pravicový či levicový pohled, extremistický anebo středový. Stejná situace je v každém dalším náboženství jako je islám nebo křesťanství. Vše závisí na interpretaci textu.

Jak vést dialog s nacionalisty? A má to smysl?

Nejsem si jistá. Nevím, jak ho s nimi vést.

Děkujeme za rozhovor.

Obec Har-El, založená v roce 1958, je zakládající obec Izraelského hnutí za reformu a progresivní judaismus. Obec žije i uchovává hluboké náboženské dědictví našeho lidu a aktivně usiluje o další rozvoj a obnovu židovské tradice. Slouží jako domov pro židovskou obnovu prostřednictvím modlitby, studia, sociální spravedlnosti, kultury a umění. Naše dveře jsou otevřeny všem a těšíme se, že vás uvidíme na jedné z mnoha našich aktivit! http://www.kharel.org.il