Neučiníš sobě rytiny

Číslo

Evangelické umění toleranční doby 1781–1861 

Jaký vztah měla evangelická církev k umění v minulosti? Jaký zastávala postoj k umění v sakrálním prostoru? A jak se umění projevovalo v samotné církvi? Na tyto a další podobné otázky vám odpoví výstava Neučiníš sobě rytiny, kterou je možné navštívit ve dnech 24. 4.–24. 5. 2012 v kostele sv. Martina ve zdi v Praze. Hlavními autory výstavy jsou PhDr. Sixtus Bolom-Kotari z Masarykovy univerzity v Brně a Mgr. Martina Kotlíková z university v Hradci Králové. Vernisáž výstavy svým slovem provázel Sixtus Bolom-Kotari, mimo jiné promluvil na téma „Evangelické umění mezi neexistencí a zapomněním.“ Jedná se o putovní výstavu, která proběhla již dříve v některých sborech ČCE.

Výstava představuje díla, která měla své místo v běžném životě tehdejšího evangelíka. Státní úřady se vymezovaly různými zákazy vůči podobě evangelických chrámů (bez věží a zvonů apod.). Tím byla limitována evangelická tvorba, architektura i stavitelství. Nejpřiměřenějším způsobem tvorby se stalo lidového umění. V minulosti mělo svoji užitnou, didaktickou a duchovní funkci. Umělecká tvorba se projevovala především v rukopisech a tiscích, ze kterých se dále výzdobou inspirovali umělci v podmalbách na sklo, obrazech na papíře, v řemeslné výrobě nebo ve výzdobě interiéru sakrálního prostoru. Většina autorů vystavených děl je známa, s výjimkou podmaleb na sklo. Významným autorem mnoha obrazů byl Tomáš Juren, kantor, laický kazatel, všestranně nadaný umělec, který podporoval evangelické umění na Českomoravské vrchovině. Autoři děl hledali své zdroje inspirace ve výzdobě Bible kralické, tištěné na konci 16. století. Dalším vychozím zdrojem a vzorem bylo tradiční lidové umění, např. barevné rostlinné motivy.

První část výstavy je umístěna v severní boční lodi kostela. Pomyslným vstupem do tolerančního období se stává improvizovaná světnička, která je vytvořena v duchu staročeského venkova. Její atmosféru umocňuje dřevěný malovaný strop chrámu. Velká část výstavy je umístěna do nově obnoveného prostoru krypty pod varhany. Výrazným exponátem je dřevěná kolébka, která byla na začátku 19. století přivezena z Uher do Čech jedním z dvaceti uherských evangelických kazatelů. A právě s pomocí uherských evangelíků se podařilo vzkřísit evangelíky české.

Součástí výstavy jsou také vybrané oddíly z Tolerančního patentu (1781), který tajným nekatolíkům dovolil vystoupit z ilegality a obnovit svou činnost. Celá výstava je podrobně popsána v katalogu, který je možné zakoupit na místě.

Neučiníš sobě rytiny
Kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1
Otevírací doba: Po–Ne 14.00–16.00