Návrh na vyloučení Franze Kafky z církevních vytáček

Číslo

Stejně jako Michal Dus mám rozpaky nad technickým provedením zpěvníku Svítá. Franz Kafka je v tom však rozhodně nevinně a není tomu tak, jak chtěl žertem naznačit Jaromír Plíšek v odpovědi na článek Zklamání z Protestanta 6/93.

V Kafkově Zámku jde v první řadě o vizi nelidským způsobem fungujícího systému. J. P. nevhodně mísí představu auta s porouchaným řízením (jako příměr pro naši církev?) s byrokratickým mlýnem kafkovských vizí. Mám za to, že je to chybné hned dvakrát: za prvé to je nepochopení Kafky, za druhé je to odpověď, která nabourává jakoukoli snahu zprůhlednit, co je zamlžené a pro zdárnou funkci synodní rady musí byt jasné. (Od člena SR to je velmi podivný počin!)

Líbí se mi Michalův předpoklad, že někdo byl za zpěvník nějakým způsobem odpovědní. Rozhodně ne ní na místě mu podsouvat, že hledá něčí skrytý záměr. Nehledá, jasně říká, co si myslí. Naznačuje dvě alternativy. První: odpovědný člověk význam zpěvníku podcenil, druhá (podobná): necenil si ho natolik, aby si půjčil dostatek na jeho vhodné zpracování. Michal Dus se tedy nedopouští hledání temných sil, ale je za to kritizován.

Jeho předpoklad, že někdo byl za zpěvník odpovědný (bohužel nesprávný) navíc vypovídá o víře v jakousi funkčnost synodní rady. To, že vlastně neexistuje nikdo, koho by bylo možno kritizovat, je jen klamné zdání, článkem J. P. přiživené. Kdyby někdo odpovědný byl, mohli bychom žádat vysvětlení, proč zpěvník vypadá tak a tak. Když nikdo odpovědný není, neznamená to, že nemůžeme hledat příčinu chyby. Znamená to spíše, že chyby se objevily dvě: 1) Synodní rada jako vydavatel neurčila nikoho, kdo by nesl odpovědnost za zdárné vyvedení díla. 2) Sama pak odpovědnosti, která na ni proto padla, nedostála. Kafka Franz na synodní radě zaměstnán není…

Není tedy dostatečné, když člen SR (ten nejmladší, kterému by mohly být věci mládeže blízké) jen „popisuje“, jak se celá záležitost udála. Popisovat bez vyvození důsledků může někdo, kdo je naprosto nezúčastněný. Je zřejmé, že výpověď „ono se to tak stalo“ není adekvátní reakce na fundovanou kritiku Michala Dusa, ze které je vidět, jak mnoho pro mladou generaci zpěvník znamená.

Co mi vadí, je obvinění Franze Kafky. Pokud tím chtěl J. P. opravdu říci, že na vině je neprůhlednost úřadu SR a vazeb na Kalich, potažmo tiskárnu, myslím, že celou věc ještě umocnil: Představený úřadu (na) říká, že neprůhledný systém je důvodem, proč jeho úřad dělá chyby. To nevymyslel ani Kafka, a to byl nějaký spisovatel!