Nadace Divoké husy 9/2021

Číslo

Ve dnech 31. 10. – 13. 11. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Apropa Jičín, o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na spolufinancování automobilu s bezbariérovou úpravou – sklopnou nájezdovou rampou pro přepravu osob na vozíku. Posláním Apropy je pomáhat rodinám pečujícím o dítě s postižením a dospělým osobám s postižením žít co nejlepší život. Poskytují sociální služby, podpůrné terapie, volnočasové a integrační aktivity i pobytové akce v Jičíně a okolí. V současné době pečují o více než stovku klientů a zaměřují se zejména na posílení kontaktů s rodinami malých dětí s postižením, aby podchytili spolupráci s těmito rodinami již od začátku.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 590.

Ve dnech 14. – 27. 11. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Centra pro rodinu a sociální péči, z. s.. V současné době nabízí aktivity i služby v rámci celého Moravskoslezského kraje. Středisko RODINA nabízí podporu fungování rodiny a manželství a doprovází náhradní rodiče, pěstouny a děti v pěstounské péči. Středisko VÝZVA poskytuje čtyři sociální služby pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující osoby. Služba BRÁNA organizuje sociálně-aktivizační programy pro mladé lidi se zdravotním postižením od 12 do 35 let. Prostřednictvím setkávání jim služba pomáhá proplout „bránou“ do dospělosti a osamostatnit se v životě. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na realizaci aktivit a výletů v rámci sociálně-aktivizační služby BRÁNA pro mladé lidi s handicapem.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, var. s. 591.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na https://www.darcovskasms.cz/