Nadace Divoké husy 9/2017

Číslo

V první polovině listopadu poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Domova Jitka o.p.s., který poskytuje pobytové služby týdenního stacionáře a odlehčovací služby klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Starají se zde o dospělé a děti nad 10 let věku. Ve dnech 29. 10.–11. 11. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domova Jitka. Přispějete tak na pořízení vysoušeče vlhkosti do suterénní dílny, dále na nákup kvalitních matrací s omyvatelným povrchem, které zaručí pohodlí a zároveň budou praktické v provozu. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 495.

Ve dnech od 12. do 18. 11. můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s., která podporuje nevidomé a slabozraké při zvládání náročných situací každodenního života. Poskytuje osobní doprovody, sociální rehabilitaci a další doplňkové služby. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup kamerové lupy, která bude k dispozici klientům v klubovně a zároveň bude sloužit k šíření povědomí o technologiích pro nevidomé a slabozraké vůči široké veřejnosti (veletrhy sociálních služeb, dny otevřených dveří apod.).

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 496.

Na přelomu listopadu a prosince poletíme do Charity Nový Hrozenkov, která poskytuje terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci seniorům a provozuje také Dům pokojného stáří. Ve dnech 19. 11.–2. 12. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch této organizace. Získané prostředky a dar nadace budou použity na zakoupení a instalaci zvedacího systému do jednoho z pokojů Domu pokojného stáří, kde jsou klienti trvale upoutáni na lůžko. Zařízení usnadní manipulaci při každodenních úkonech a také polohování jako prevenci tvorby proleženin. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 497.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří v červenci prostřednictvím naší sbírky podpořili OCH Červený Kostelec – středisko Domov sv. Josefa a celkovou částkou 30 107 Kč přispěli na rekonstrukci "náměstíčka" a vybudování bezbariérového chodníku (dojde k oddělení klientů od projíždějících aut a k zajištění bezpečného přesunu nemocných roztroušenou sklerózou mezi objekty Domova).

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Více na www.darcovskasms.cz